PROWADZONE ZAJĘCIA
Zajęcia hipoterapii prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę hipoterapeutów na wyszkolonych i przygotowanych do tego typu zajęć koniach.
Zajęcia odbywają się zarówno na ujeżdżalni jak i na całym terenie ośrodka wraz z okolicznymi lasami.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest  posiadanie zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań do pojęcia tej formy terapii.

Fizjoterapia na koniu
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka
Terapia kontaktem z koniem (forma przeznaczona dla dzieci  z przeciwwskzaniami do jazdy wierzchem)
Sport i rekreacja niepełnosprawnych:
W ośrodku hipoterapii Helenów prowadzone są następujące formy terapii:
- para ujeżdżenie
- woltyżerka
- rajdy konne
- kadryl jeździecki
Hipoterapia dla dzieci uczących się w Zespole szkól nr.95 i Liceum Ogólnokształcącym TPD Helenów:
zajęcia terapeutyczne prowadzone są  systemem turnusowym. Jeden turnus obejmuje 10 zajęć terapeutycznych. Zapisy trwają przez cały rok  w sekretariacie ośrodka.
Koszt jednego turnusu ponoszony przez rodziców  wynosi  100 zł czyli 10 zł dopłaty do każdej sesji terapeutycznej. Uczniowie Liceum opłatę za hipoterapię ponoszą w ramach czesnego.

Hipoterapia dla dzieci korzystających z zajęć w ramach Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju:
Zajęcia terapeutyczne odbywają  po konsultacjach z terapeutą prowadzącym, zapisy trwają cały rok.
Częstotliwość zajęć, najczęściej 1 raz w tygodniu. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 40 zł.
HIPOTERAPIA