Telefon:   228121018 wew 136; 606 250 747

Email: hipoterapia.helenow@gmail.com

Adres do korespondencji:

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
HIPOTERAPIA