Historia

1922PowiększDr Bronisława Skłodowska-Dłuska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali położoną w Aninie działkę z budynkami, Robotniczemu Wydziałowi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, działającemu przy PPS, na Dom dla dzieci. W ten sposób ofiarodawcy chcieli uczcić pamięć przedwcześnie zmarłej córki. Jednocześnie zażyczyli sobie, aby Dom w Helenowie miał charakter świecki i nosił imię Heleny Dłuskiej.
1922-1944W Helenowie przebywały dzieci - jak pisał ówczesny prezes ZG RTPD - "osierocone przez ojców i matki dawnych uczestników walk i bojów o niepodległość i wyzwolenie proletariatu".
1924PowiększOdbyły się pierwsze kolonie letnie w Helenowie. Przeznaczone były dla dzieci z zakładów i ognisk prowadzonych przez RTPD.
1928Powstała biblioteka, która w końcu tegoż roku liczyła ponad 300 książek. Bibliotekę prowadziła Teresa Perlowa, wdowa po Feliksie Perlu, działaczu PPS, pośle na Sejm i redaktorze "Robotnika".
1932Dzieci helenowskie odwiedziła Maria Curie-Skłodowska, rodzona siostra Bronisławy Dłuskiej. Wybitna uczona przebywała w tym czasie w Warszawie na poświęceniu Instytutu Radowego.
1939-1944W czasie okupacji hitlerowskiej dom w Helenowie dalej służył dzieciom. Znajdowały w nim opiekę i schronienie, te które utraciły rodziców na skutek działań wojennych.
1944Na początku sierpnia zaczęło się wyzwalanie okolic Międzylesia. Dzieci razem z wychowawcami zostały prawdopodobnie wywiezione do Modlina lub udały się w kierunku Rembertowa. Helenów uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek działań wojennych.
1958W grudniu z inicjatywy Zarządu Głównego TPD na zebraniu sympatyków, wychowawców, lekarzy oraz byłych wychowanków RTPD powołano Komitet Odbudowy Dziecięcego Ośrodka Odpoczynkowego w Helenowie. Komitet wyłonił spośród siebie dwie Komisje: Pedagogiczno - Programową, na której czele stanął znany pedagog - lekarz dr Aleksander Landy oraz Organizacyjno - Propagandową, której przewodniczył Henryk Jędrzejewski.
1959Dr Aleksander Landy wybitny lekarz i pediatra, opracował projekt Dziecięcego Domu Odpoczynkowego w Helenowie.
1960Latem Helenów przyjął dwa turnusy kolonijne. Na każdym przebywało 90 dzieci, skierowanych przez warszawskie poradnie społeczno - wychowawcze TPD. Pierwszą grupę dzieci, po wieloletniej przerwie wprowadziła do Ośrodka Mira Gutkowska - wychowawczyni dawnego Domu Dziecka. Pomoc znalazła w osobie Janiny Przedpełskiej - Młynarskiej, wieloletniej kierowniczki dawnych kolonii letnich RTPD.
1963PowiększW trakcie budowy Ośrodka, na potrzeby dzieci został zaadaptowany barak (pawilon angielski), w którym powstała szkoła z internatem dla około 50 wychowanków.
196725 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego TPD "Helenów". Ówczesny Ośrodek składał się z kompleksu szkolno - wychowawczego. Szkoły - tysiąclatki, obejmującej klasy od II do V, internatu na 130 dzieci oraz zabudowań gospodarczych i socjalnych. Ośrodek został przeznaczony dla dzieci z terenu Warszawy, których trudne warunki środowiskowe wymagały zastosowania terapii opiekuńczo - wychowawczej.
Powiększ Powiększ Powiększ
1973Z.G. TPD powołał na terenie Helenowa dwuletnie, pomaturalne, zaoczne Studium Społeczno - Pedagogiczne TPD. Słuchacze studium zdobywali i pogłębiali swą wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, a także animacji i organizacji działalności społecznej.
koniec '70w Helenowie przebywało coraz więcej dzieci mających niepowodzenia szkolne. W pracy z nimi Ośrodek odegrał pionierską rolę. Dopracował się precyzyjnych technik ich diagnozowania. Wypracowano koncepcję i metodykę pracy z dzieckiem mającym specyficzne trudności w nauce pisania i czytania - dzieckiem dyslektycznym.
1983W Helenowie powstał Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego inspiratorem i organizatorem był dr Jerzy Serejski. Nowo powstały Dział podjął pierwszą w Polsce próbę kompleksowego rozwiązywania pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Łączy on jego naukę z wieloprofilowym, zindywidualizowanym usprawnieniem bez odrywania go od grupy rówieśniczej i od rodziny.
Helenów jako pierwszy w Polsce, jest Ośrodkiem integracyjnym. Dzieci niepełnosprawne i ich sprawni rówieśnicy wspólnie spędzają czas. Biorą czynny udział w pracach samorządu szkolnego i internatowego. Razem organizują imprezy kulturalne i aktywnie w nich uczestniczą: Otrzęsiny, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka i dyskoteki.
1984Nadanie Ośrodkowi Medalu Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty.
1989Oddanie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej do użytku dzieci. Jest to szkoła integracyjna. Realizuje ona program normalnej szkoły dla obu grup uczniów. Od 1999 roku w szkole mieści się także gimnazjum.
1995Oddanie do użytku pawilonu hydroterapeutycznego z basenem i gabinetami fizykoterapeutycznymi. Pawilon został wybudowany z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Helenowa pod przewodnictwem Stanisława Szwalbe.
1996Umarł wieloletni opiekun helenowskich dzieci Stanisław Szwalbe. Obecnie jego imię nosi jedna z alei w Helenowie.
2000ukazuje się pierwszy numer internatowej gazetki Helenowskie OKO.
2000-2002remont i przebudowa internatu, odnowa stołówki i oddanie do użytku nowoczesnej kotłowni, ocieplenie budynków i wymiana okien.
2002Początek prac nad utworzeniem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD - zespołu wszystkich placówek działających w Helenowie.
2002Jesień otwarcie drugiej sali rehabilitacyjnej wyposażonej w sprzęt i pomoce do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej.
12 października 2002 - Helenów obchodził 80-lecie swego istnienia.
2003powstaje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" - jako zespół wszystkich placówek działających na terenie Helenowa
luty
Pracownia profilaktyki i wspomagania rozwoju przyjmuje pierwszych pacjentów
czerwiec
uroczyste obchody 80 - lecia Helenowa, połączone z nadaniem głównej ulicy Ośrodka nazwy - Al.Tomasza Arciszewskiego.
wrzesień
z początkiem roku szkolnego nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii
grupa inicjatywna utworzona z pierwszych licealistów helenowskich tworzy Ośrodkowy Klub Europejski.
październik
na terenie placówki powstaje Klub Absolwenta skupiający młodzież niepełnosprawną, której niepełnosprawność nie pozwala na dalszą naukę lub podjęcie pracy.
grudzień
uroczyste oddanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD "Helenów".
2004
styczeń
pierwsze zajęcia w pracowni terapii przez sztukę (arteterapii).
luty
początek współpracy z Centrum Wolontariatu
maj
oddanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (realizacja przez wolontariuszy Telekomunikacji Polskiej)
grudzień
w ramach Programu Telekomunikacja Polska Dzieciom zainstalowano u nas TELEFON DO MAMY. Jesteśmy kolejną placówką, z której dzieci mogą bezpłatnie dzwonić do domu
2005
23 kwietnia
Odbyły się I Towarzyskie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych o Puchar Dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD "Helenów".
wrzesień
Po raz pierwszy gościmy u nas wolontariuszy ze Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, są to wolontariusze z Niemiec.
październik
Nawiązanie współpracy z pracownikami z Conforamy
2006
Adaptacja budynku przy bramie na internat.
jesień
Nawiązanie współpracy z pracownikami Totalizatora Sportowego.
2007
Wystawa prac naszych wychowanków "Budzimy wiosnę" w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska".
22 czerwca
Wizyta Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz
z okazji zakończenia roku szkolnego 2006/2007.

12 października Helenów obchodził 85 -lecie swego istnienia.

25 listopada
Losowanie zakładów specjalnych Totalizatora Sportowego na rzecz Helenowa.
2008
1 stycznia
powstaje Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako autonomiczna jednostka organizacyjna wchodząca w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Helenów" .

PPS powołano w celu zapewnienia dotychczasowych form opieki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego nie korzystającym z pobytu całodobowego w tym ośrodku. Placówka uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania szkoły oraz umożliwia swoim wychowankom korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych na terenie Centrum.

do góry