ARTETERAPIA
Jest rodzajem terapii przez sztukę, w której jako metody pracy wykorzystuje się warsztaty plastyczno - manualne. Uczestnicy zajęć pracują w grupach. Arteterapia umożliwia im ekspresję twórczą, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, inicjatywy własnej, a także wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych, a przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego oraz nadaje mu sens.
Back
Next
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA