INTEGRACJA SENSORYCZNA    
Integracja Sensoryczna jest złożoną organizacją wrażeń, które występują w centralnym układzie nerwowym. A więc jest to proces organizujący wrażenia płynące z naszego ciała i otaczającego nas świata w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do planowanego, celowego działania w życiu codziennym. Zmysły sensoryczne takie jak układ węchowy, smakowy, dotykowy, słuchowy, proprioreceptywny czy przedsionkowy dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia. Mózg przetwarza te wrażenia wzmacniając, organizując, segregując i integrując. Jeśli płyną one prawidłowo mogą być użyte do budowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, uczenia się i wiele innych procesów. 
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA