SKIEROWANIE DO NRZOZ
W celu przyjęcia dziecka na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty lub POZ. Skierowanie ważne jest na dany rok kalendarzowy.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Dziennej powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka;
- data urodzenia;
- pesel;
- rozpoznanie z kodem ICD 10;
- cel porady: stała opieka rehabilitacyjna w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.