SKIEROWANIE DO NRZOZ
W celu przyjęcia dziecka na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty lub POZ..

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Dziennej powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka;
- data urodzenia;
- pesel;
- rozpoznanie z kodem ICD 10;
- cel porady: stała opieka rehabilitacyjna w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie
- oznaczenie rodzaju podmiotu (do oddziału dziennego)
- datę wystawienia skierowania
- oznaczenie osoby kierującej na badania lub konsultację
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA