TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Podstawowym celem usprawniania logopedycznego jest stworzenie każdemu dziecku możliwości komunikowania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub niewerbalny), na miarę jego możliwości. Dzięki ćwiczeniom oddechowym, fonacyjnym, słuchowym, artykulacyjnym, usprawniającym narządy mowy oraz leksykalnym, dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne, które są im niezbędne do życia i społecznego funkcjonowania.
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA