SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
MUZYKOTERAPIA
Jest jedną z form terapii stosującą sztukę muzyczną w celu usprawniania, kompensowania i korygowania zaburzeń rozwoju. Słuchanie, tworzenie, odtwarzanie głosem, ruchem lub na instrumentach muzycznych wspomaga indywidualny rozwój niepełnosprawnego dziecka. Stanowi okazję do kształtowania pozytywnych cech osobowości, korygowania wadliwej postawy, doskonalenia mowy, słuchu, nauki lokomocji i manipulacji, czynności samoobsługowych i dnia codziennego, zmniejszania niepokoju, rozwijania zainteresowań muzycznych a przez to do lepszego zintegrowania z pełnosprawnym społeczeństwem.