SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
TERAPIA PEDAGOGICZNA
Polega na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój dziecka. W czasie zajęć wykorzystujemy następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych.