SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
Back
Next
TERAPIA ZJĘCIOWA:

Terapia zajęciowa jest jedną z form zajęć usprawniających w rehabilitacji. Ma na celu usprawnianie psychiczne, fizyczne i społeczne osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach w zależności od możliwości i potrzeb podopiecznych. Usprawnianie polega na wykonywaniu różnych zajęć manualnych lub ćwiczeń umysłowych w taki sposób, aby poprzez ćwiczenia i pracę zwiększyć samodzielność i sprawność ruchową podopiecznego, a także poprawić jego samopoczucie. W terapii zajęciowej wykorzystywane są elementy: arteterapii, muzykoterapii, choreaoterapii, biblioterapii, ludoterapii (terapia poprzez gry i zabawy) i ergoterapii.