image
hl1
zajęcia terapeutyczne indywidualne

 • terapia behawioralna
 • terapia neurologopedyczna
 • terapia z pedagogiem – wyrównywanie poziomu umiejętności edukacyjnych (przedszkolnych)
 • terapia psychologiczna
 • integracja sensoryczna
 • indywidualny trening umiejętności społecznych
90 pln
 • 45 min zajęć z dzieckiem +10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
zajęcia terapeutyczne grupowe

 • trening umiejętności społecznych w grupie (do 3 osób) dzieci młodsze 3-4 lata
65 pln
 • 45 min zajęć z dzieckiem +10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
 • trening umiejętności społecznych w grupie (do 3 osób) dzieci starsze 5-9  lat
90 pln
 • 90 min. Zajęć z dzieckiem + 10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
diagnoza
 • konsultacje dla rodziców w zakresie trudności związanych z zachowaniem dziecka,
 • badania w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu, Zespołu Aspergera (ADOS-2, ASRS)
 • UWAGA: Przygotowujemy opinię psychologiczną z opisem wyników testów ASRS i ADOS-2 dla lekarza psychiatry.
 • Nie wystawiamy zaświadczeń lekarskich.
 • Rodzice mogą wybrać jedną ze ścieżek diagnostycznych:
 • Ścieżka I – dla rodziców dzieci, które na badanie testem ADOS-2 kieruje lekarz psychiatra
 480 pln
 • Badanie testem ADOS -2 (spotkanie z rodzicami, spotkanie z dzieckiem, spotkanie z rodzicami i omówienie wyników testu + pisemny opis testu z zaleceniami)
 • Ścieżka II – dla rodziców, którzy są kierowani na konsultację do naszej poradni przez zewnętrznych specjalistów psychologów, pedagogów, logopedów
480 pln
 • Badanie testem ASRS + ADOS -2 (spotkanie z rodzicami, spotkanie z dzieckiem, spotkanie z rodzicami i omówienie wyników testów + pisemny opis testu z zaleceniami)
 • Ścieżka III – dla rodziców, którzy chcieliby skonsultować trudności zauważone u dzieci pod kątem możliwości wystąpienia całościowych zaburzeń rozwoju
 • Badanie testem ASRS (spotkanie z rodzicami – wywiad, spotkanie z rodzicami i omówienie wyników testów + pisemny opis testu z zaleceniami)
 • 280 pln
 • Dla rodziców, którzy mają opis testu ASRS i decydują się na diagnozę w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, badanie w kierunku autyzmu, badanie testem ADOS-2
 • Badanie testem ADOS -2 (spotkanie z dzieckiem, spotkanie z rodzicami i omówienie wyników testu + pisemny opis testu z zaleceniami)
 • 300 pln
 • diagnoza funkcjonalna testem PEP 3 PL
 • 3-4 spotkania diagnostyczne, opinia, zalecenia do terapii
 • 500 pln
konsultacja  100 pln

 • logopedyczna
 • pedagogiczna
 • fizjoterapeutyczna
 • SI
 • psychologiczna
wydanie pisemnej opinii 70 pln

 • logopedycznej
 • pedagogicznej
 • fizjoterapeutycznej
 • psychologicznej