image
hl1
Lidia Orzechowska oligofrenopedagog, specjalizacja: trening umiejętności społecznych, indywidualne praca terapeutyczna w oparciu o stosowaną analizę zachowania

 

studia: oligofranopedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB,  Picture Exchange Communication System – Poziom 1, Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik), Trening jedzenia, Trening umiejętności społecznych,

Szkolenie ADOS -2 w diagnostyce klinicznej (A. Rynkiewicz 2019)

 

 

 

 

 

 

Blanka Kociszewska oligofrenopedagog, wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, spotkania indywidualne dla rodziców dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, planowaniem ścieżki edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością, informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z różnych instytucji

 

szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB