image
hl1
   

Maria Bogucka

 

psycholog, oligofrenopedagog, trener warsztatu umiejętności społecznych PTP, w trakcie certyfikacji BCBA, indywidualna praca terapeutyczna w oparciu o stosowaną analizę zachowania, dyrektor poradni

 

studia: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2002), stypendium na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego, Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniem rozwoju i zachowania SWPS (2017),

szkolenia:

Autyzm- jako to zdiagnozować, diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju,  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Synapsis), Diagnoza małych dzieci (Badabada – Synapsis), Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii (Fundacja Scolaris),

Szkolenie ADOS -2 w diagnostyce klinicznej (A. Rynkiewicz 2019)

Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji PSTB, Techniki SAZ w pracy z grupą PSTB, Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania PSTB, Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji PSTB

3-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk,

VB Mapp Ocena umiejętności i planowanie terapii, Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  Picture Exchange Communication System – Poziom 1,

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów     i nadawaniem mowy (A. Łada), Podstawy karmienia terapeutycznego, Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik),

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia ICF

konferencje: Światowe innowacje łączące technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu (Politechnika Rzeszowska 2016), Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań Gary W. LaVigna 2017, Autyzm – od nauki do praktyki Uniwersytet Jagielloński 2017,

Staże: Centrum Zdrowia Dziecka, St. Anna Kinderspital Wiedeń, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Sopot, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Gdańsk, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa Warszawa,  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar