image
hl1

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – fizjoterapeuty, pedagoga, psychologa, logopedy. Specjaliści po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów i informacji o dziecku rozpoznają jego potrzeby edukacyjne i terapeutyczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie? To nic trudnego, należy:

 

1. Zgłosić się do rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z dokumentami od lekarza,

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii,

3. Zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie,

4. Po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci i ich rodziny, od chwili wykrycia u malucha niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole.

Jakie zajęcia oferujemy w ramach WWRD?

– zajęcia z pedagogiem,

– zajęcia z psychologiem,

– zajęcia z neurologopedą,

– zajęcia z logopedą,

– fizjoterapię,

– zajęcia integracji sensorycznej (SI)

– TUS-y (trening umiejętności społecznych)

Zapisy na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy przez cały rok.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z następującym wzorami dokumentów, obowiązującymi w naszej Poradni:

Dokumenty do pobrania

Desktop Version | Switch To Mobile Version