PRACOWNIA PROFILAKTYKI I WSPOMAGANIA ROZWOJU TPD "HELENÓW"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa

tel. 22 812 49 55; 22 812 10 18  wew. 127, 129

pracownia@helenow.pl