1.    Bardzo proszę zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej na rok szkolny 2018/19 o złożenie wniosku do sekretariatu   
       Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki  TPD "Helenów"  w terminie do 30 maja 2018 r.

       Niezbędne formularze dostępne są w zakładce Dokumenty PPS                     
Drodzy Rodzice: