Adres do korespondencji:
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Ul. Hafciarska 80/86
04-725 Warszawa
NIP 952-20-37-567
NR KONTA:  15 1020 1127 0000 1402 0137 6938


Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD
Tomasz Skrzyński  t.skrzynski
@helenow.pl , tel. 22 812 10 18 wew. 124

Psycholog Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD
Monika Dębska  m.debska@helenow.pl, tel. 22 812 10 18 wew. 118

sekretariat CREiO TPD "Helenów" 
sekretariat@helenow.pl   
tel. 22 812 10 18   lub  
22 815 44 70,  fax  22 615 33 50\

domek     tel. 22 812 10 18 wew. 133

stołówka    tel. 22 812 10 18 wew. 126

gabinet pielęgniarski    tel. 22 812 10 18 wew. 150