Wieloprofilowa rehabilitacja - funkcjonalna i społeczna osób niepełnosprawnych
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów".

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach 2016-2017
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu:

Informacja o projekcie

Ogłoszenie o naborze terapeutów

Ogłoszenie o naborze asystentów

Kryteria rekrutacji beneficjentów


Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na uczestnictwo w projekcie

CV asystenta

CV terapeuty

CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"