DYREKTOR: Arkadiusz Adamecki

SEKRETARZ PRZEDSZKOLA: Katarzyna Lichota

TERAPEUCI PEDAGOGICZNI / TERAPEUCI BEHAWIORALNI Agata Stępniewska, Lidia Orzechowska, Katarzyna ChodkiewiczMariola Gugała, Aneta Deska, Małgorzata Balbierz, Aleksandra Górecka, Jolanta Piwek, Ewelina Górka,

ASYSTENCIKatarzyna Rosłoniec, Jolanta Piwek, Ewelina Górka, Justyna Pieczyńska, Anna Kopik,

PSYCHOLOG: Maria Bogucka, Róża Michalska, Sylwester Krzywicki,

LOGOPEDA
Izabela Binkowska, Kinga Olechowska,

FIZJOTERAPEUCIMagdalena Szczęsna, Kinga Smorawińska,

MUZYKOTERAPEUTA Anna Ługowska,