Przedszkole TPD im. Sue Ryder i Poradnia Psychologogiczno-Pedagogiczna TPD zapraszają do udziału w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  Udział w zajęciach jest bezpłatny, zajęcia dofinansowuje jednostka samorządu terytorialnego.

• Zapraszamy na zajęcia:

• terapia behawioralna dziecka z autyzmem

• terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

• integracja sensoryczna


Jak to działa?

Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka opracowuje indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb dziecka, wskazanych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. W zależności od stwierdzonych niepełnosprawności dziecko i/lub rodzic może spotykać się z logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, psychologiem dziecięcym, fizjoterapeutą, terapeutą dziecka z autyzmem. Zajęcia prowadzą nauczyciele i terapeuci, którzy na co dzień pracują w Przedszkolu TPD im. Sue Ryder.

Procedura przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

1. Rodzice zgłaszają się do poradni z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnią 
    psychologiczno -pedagogiczną, dokumentacją medyczną, orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada)  - konsultacja jest BEZPŁATNA

2. Rodzice wypełniają konieczną dokumentację.

3. Rodzice otrzymują informację o terminie posiedzenie Zespołu d/s Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zespół ustala rodzaj i czas trwania zajęć

4. Rodzice otrzymują plan (terminy) pracy z dzieckiem i rodziną.
ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU