Zarezerwuj termin wizyty przez internet
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa - stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, wspomagająca metoda terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem.

Co to jest Metoda Tomatisa (SAPL)?

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako "trening uwagi słuchowej", "stymulacja słuchowa" lub "trening audio-psycho-lingwistyczny".

Głównym celem tego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy - w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, piosenkarzy, aktorów.

Jak to jest możliwe?

Narząd słuchu - ucho - oprócz zdolności do słyszenia pełni również bardzo ważne funkcje: kontroluje zmysł równowagi, koordynacji ruchowej oraz napięcia mięśniowego, przekazuje informacje dźwiękowe pochodzące z zewnątrz do centralnego układu nerwowego. Ucho jest również pewnego rodzaju dynamem, które dostarcza mózgowi energii niezbędnej do wykonywania innego rodzaju aktywności (energia ta zawarta jest w dźwiękach, które w swoim widmie zawierają dużo składowych o wysokiej częstotliwości).

Najistotniejszą funkcją ucha, według Tomatisa, jest słuchanie - umiejętność aktywnego, świadomego odbierania dźwięków z otoczenia i czerpania z nich informacji (słyszenie natomiast jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu).

Umiejętność ta rozwija się przez całe życie człowieka. Polega ona na odbieraniu istotnych bodźców przy równoczesnym filtrowaniu zbędnych informacji, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego.

Jeśli proces ten ulegnie zaburzeniu i pojawią się problemy ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych. Najczęstszymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność powtarzania poleceń
 • monotonny głos
 • ubogie słownictwo
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
 • niewyraźne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość
 • nadaktywność
 • tendencje depresyjne
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • brak wiary w siebie
 • nieśmiałość
 • drażliwość
 • wycofywanie się

Trening uwagi słuchowej, opracowany przez Alfreda Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, w szczególności zaś te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu.

Ucho dominujące

Ogromną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa, czyli czynnościowa przewaga (większa sprawność) jednego ucha (podobnie jak ręki, nogi, oka). Według Tomatisa prawidłową lateralizacją jest lateralizacja prawouszna - zaletą takiej dominacji jest szybsze, bardziej precyzyjne przetwarzanie docierających informacji. Wynika to z połączenia prawego ucha z lewą, "racjonalną" półkulą mózgu, w której u większości osób znajduje się ośrodek mowy. Prawa półkula mózgu odpowiada m.in. za procesy emocjonalne. Współpracując między sobą obie półkule tworzą pełny obraz rzeczywistości i pozwalają reagować we właściwy sposób. Jednak osoby, u których dominuje ucho lewe w pierwszej chwili nieświadomie zwracają uwagę na zabarwienie emocjonalne wypowiedzi, co może niekorzystnie wpływać na jakość komunikacji (np. nasilenie jąkania, zaburzenia głosu w silnie stresujących sytuacjach itp.)

Trening uwagi słuchowej Tomatisa ćwicząc ucho wpływa na usprawnianie umiejętności komunikacyjnych, a poprzez to również na lepsze samopoczucie i wzrost wiary w siebie.

Jak wygląda trening ucha?

Ćwiczenia usprawniające uwagę słuchową polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem" (Audia Pro). Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Dodatkowo jeden z etapów terapii koncentruje się na pracy z mikrofonem.

Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory bogate w wysokie częstotliwości pobudza pracę mózgu dostarczając tzw. "energii słuchowej". Jest ona niezbędna do działań twórczych i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości.

Cały trening składa się z kilku faz, podzielonych okresami 1-2 miesięcznej przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

Każdy z etapów treningu trwa od 10 do 15 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji (tj. cztery 30-minutowe seanse). Pierwsza sesja obejmuje tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta.

Terapia Metodą Tomatisa jest prowadzona z powodzeniem w Centrum Edukacji i Rehabilitacji TPD "Helenów" od lutego 2006.

Do tyłudo góryCopyright © TPD "Helenów" 2003-2016