Adres korespondencyjny:
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
NIP 952-20-31-932  
REGON 007025670 - 01262 
NR KONTA: PKO BP 62 1020 1127 0000 1102 0137 6821
www.helenow.pl


Sekretariat:
Lidia Kicińska
Telefon: 22 812 10 18
E-mail: sekretariat@helenow.pl

Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD:
Zbigniew Drzewiecki  z.drzewiecki@helenow.pl

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD
Arkadiusz Gawiński E-mail: a.gawinski@helenow.pl
Telefon: 22 812-55-11

Kierownik internatu
Telefon: 22 812 55 11 wew.102

Pedagog internatu
Telefon: 22 812 55 11 wew.103

Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD
Tomasz Skrzyński E-mail: t.skrzynski@helenow.pl
Telefon: 22-874-08-62


Dyrektor Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Sue Ryder
Arkadiusz Adamecki E-mail: a.adamecki@helenow.pl
tel.22 812-49-56 E-mail: przedszkole@helenow.pl

Dyrektor Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej:
Małgorzata Derdzikowska E-mail:  nrzoz@helenow.pl
Telefon: 22 812-49-55

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TPD
Maria Ewa Bogucka E-mail: m.bogucka@helenow.pl
Telefon: 22 812 49 56


Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju:
E-mail: pracownia@helenow.pl;nrzoz@helenow.pl
Telefon: 22 812-49-55

Hipoterapia: E-mail:  hipoterapia.helenow@gmail.com
Telefon: 601 251 979

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im . S. Tułodzieckiego TPD Helenów
oraz Szkoły Przysposabiającej Do Pracy
Magdalena Loska E-mail: liceum@helenow.pl
Telefon: 22 615 26 69

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 244:
Monika Haber E-mail: sp244@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 812 60 45

Kierownik Klubu Absolwenta im. Barbary Prasał
Elżbieta Madej E-mail: absolwent.tpd@op.pl
Telefon: 22 615 77 31
Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego E-mail: nauczyciel@helenow.pl

Księgowość E-mail: sfk@helenow.pl

Główna Księgowa:
Alina Bieńkowska E-mail: fk@helenow.pl

Kierownik Administracyjny Jacek Gąska E-mail: j.gaska@helenow.pl

Stołówka
Telefon: 22 812 55 11 wew.104

Kadry: E-mail: a.luniewska@helenow.pl

ZUS: E-mail: zus-helenow@helenow.pl

Informatycy: E-mail: info@helenow.pl

Administrator strony WWW
Jerzy Kosiorek E-mail: kosiorek_xl@wp.pl

Administrator IT
Tadeusz Gierczak E-mail: tgierczak@dsk.waw.pl
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"