NRZOZ - specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych m.in.

- niepełnosprawnością ruchową,
- niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
- autyzmem,
- zespołem Aspergera,
- zaburzeniami genetycznymi,
- zaburzeniami SI,
- nadpobudliwością psychoruchową
- oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

1) Patrzymy na dzieci w ujęciu holistycznym - usprawniamy cały organizm naszego pacjenta.
2) Podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie metody, by osiągnąć optymalny efekt terapii.
3)  Program rehabilitacji ma prowadzić do wieloprofilowego usprawniania dziecka, do ograniczenia deficytów i niepełnosprawności, przywrócenia możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku.

W NRZOZ-e pacjenci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapiami;
- integracji sensorycznej,
- fizykoterapią,
- hydroterapią,
- terapią neurologopedyczną,
- psychologiczną,
- pedagogiczną,
-arteterepią,
- terapią zajęciową,
- muzykoterapią,
- hipoterapia,
- EEG-biofeedback

NRZOZ - to oddział dzienny, który w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
- od 0 do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
- od 8 do 18 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego
- po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć   rewalidacyjno-   wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Do rehabilitacji w szczególności kierowane są osoby:
- z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie,     wrodzone wodogłowie);
- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
- z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
- z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
- z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN;
- z zaburzeniami integracji sensorycznej;
- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


Jednostki chorobowe >>>

Skierowanie do NRZOZ do Oddziału  Rehabilitacji Dziennej wystawiają lekarze następujących poradni  specjalistycznych oraz lekarze specjaliści:
. neonatologicznej
. rehabilitacyjnej
. ortopedii traumatologii narządu ruchu
. neurologicznej
. reumatologicznej
. chirurgii dziecięcej
. endokrynologii dziecięcej
. diabetologii dziecięcej
. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kryteria kwalifikacji pacjentów do  NRZOZ :
1)  w rejestracji osobiście lub telefonicznie zapisana data konsultacji lekarskiej
2) na wizytę prosimy zabrać ze sobą:
- ważne skierowanie (30dni)
- posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
3 ) lekarz przyjmujący  określa:
- ilość zabiegów
- częstotliwość
- rodzaj
- kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w NRZOZ wynosi 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O częstotliwości i rodzaju zalecanych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.

Pracujemy nad procedurami by zapewnić Wam jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Dokładniejsze informacje w godzinach 10:00 -14:00
tel.: 22 812-49-55 wewn.:

101 - SEKRETARIAT 1
102 - SEKRETARIAT 2
103 - GABINET LEKARSKI
104 - DYREKTOR
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA