image
hl1

Grupa Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów

Poradnia, chcąc zabezpieczyć kompleksową terapię Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, wychodzi z inicjatywą zorganizowania „Grupy Wsparcia dla Rodziców” . Zamysłem funkcjonowania tej grupy jest:dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemem wspólnym dla wszystkich członków grupy,

1. dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,

2. zwalczania bezradności wobec problemu, choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.,

3. budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

4. wymiany użytecznych informacji,

5. szukania wspólnymi siłami rozwiązań

Grupa, w zamyśle podstawowym, ma być prowadzona stacjonarnie. Sytuacja epidemiczna spowodowała jednak czasowe przeorganizowanie jej funkcjonowania.

Działamy na Facebooku.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | Facebook

Wejdź i sprawdź! ZAPRASZAMY!!!