image
hl1

Diagnoza dysleksji - Warszawa

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów oferuje Państwu kompleksową pomoc dla dzieci, zapewniając konsultacje z wykwalifikowanymi pedagogami oraz psychologami, przeprowadzając badania i dokonując diagnozy zaburzeń. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu przy prawidłowym poziomie umysłowym, prawidłowym widzeniu i słyszeniu inaczej to niepowodzenia w nauce przy co najmniej przeciętnym ilorazie inteligencji. Jako że istnieje wiele objawów wskazujących na jej obecność, aby mieć pewność czy dotyczy to konkretnego dziecka, najlepiej umówić się na konsultację z ekspertem.

Jakie są objawy dysleksji u dziecka?

Diagnoza dysleksji stawiana przez naszych specjalistów pozwala na sprawne przygotowanie planu działania związanego z dalszymi etapami rozwoju dziecka, które zmaga się np. z trudnościami w nauce, problemami ze skupieniem się lub innymi objawami. Poziom objaw dysleksji może być różny w zależności od indywidualnych cech i stopnia wystąpienia trudności. Najczęściej u dzieci wymienia się problemy z czytaniem.

Czym jest dysleksja rozwojowa

Dysleksję rozwojową charakteryzują trudności związane z nauką czytania i pisania. Trudności te są określane jako „specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych”. Dysleksja przejawiać się może również innymi objawami, dlatego w przypadku z trudnością nauki dziecka warto skontaktować się ze specjalistą w celu uzyskania wsparcia oraz jednoznacznej diagnozy. Zapraszamy klientów do kontaktu z naszą Poradnią w Warszawie w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz przeprowadzenia takiego procesu.

Jakimi objawami charakteryzuje się dysleksja

 • Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych

  • Opóźniony rozwój mowy
  • Wadliwa wymowa
  • Trudności z różnicowaniem głosek
  • Trudności z opanowaniem prawidłowej pisowni
  • Trudności w czytaniu
  • Mylenie strony lewej i prawej
 • Zaburzenia funkcji wzrokowo-ruchowych:
  • Uwagi
  • Wyobraźni przestrzennej
  • Motoryki dużej i małej

Objawy ryzyka dysleksji możemy wykryć/zaobserwować już w przedszkolu.