image
hl1
  zajęcia indywidualne

 

 • terapia behawioralna
 • terapia neurologopedyczna
 • terapia z pedagogiem – wyrównywanie poziomu umiejętności edukacyjnych (przedszkolnych)
 • terapia psychologiczna
 • integracja sensoryczna
 • indywidualny trening umiejętności społecznych
  90 pln
 • 45 min zajęć z dzieckiem +10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
   
  zajęcia grupowe

 

 • trening umiejętności społecznych w grupie dzieci młodsze
  65 pln
 • 45 min zajęć z dzieckiem +10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
 
 • trening umiejętności społecznych w grupie dzieci starsze 7-9  lat
  90 pln
 • 90 min. Zajęć z dzieckiem + 10 min. omówienie zajęć, wskazówki do domu
  diagnoza      
 


  konsultacje dla rodziców w zakresie trudności związanych z zachowaniem dziecka, badania w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu, Zespołu Aspergera (ADOS-2, ASRS)


  Badanie testem ASRS + ADOS -2 (spotkanie z rodzicami, spotkanie z dzieckiem, spotkanie z rodzicami i omówienie wyników testów + pisemny opis testu z zaleceniami)
 


480 pln 

UWAGA:
Przygotowujemy
opinię psychologiczną z opisem wyników testów ASRS i ADOS-2 dla lekarza psychiatry.
Nie wystawiamy zaświadczeń lekarskich.

 
     
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 • diagnoza funkcjonalna testem PEP 3 PL
   
 • 3-4 spotkania diagnostyczne, opinia, zalecenia do terapii
 • 500 pln
  konsultacja  100 pln

 

 • logopedyczna
 • pedagogiczna
 • fizjoterapeutyczna
 • SI
 • psychologiczna
     
  wydanie pisemnej opinii 70 pln

 

 • logopedycznej
 • pedagogicznej
 • fizjoterapeutycznej
 • psychologicznej