image
hl1
  Lidia Orzechowska oligofrenopedagog, specjalizacja: trening umiejętności społecznych, indywidualne praca terapeutyczna w oparciu o stosowaną analizę zachowania

 

 

  studia: oligofranopedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

 

szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB,  Picture Exchange Communication System – Poziom 1, Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik), Trening jedzenia, Trening umiejętności społecznych,

Szkolenie ADOS -2 w diagnostyce klinicznej (A. Rynkiewicz 2019)

 

 

         

 

 

         

 

 

  Blanka Kociszewska oligofrenopedagog, wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, spotkania indywidualne dla rodziców dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, planowaniem ścieżki edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością, informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z różnych instytucji

 

 

  szkolenia: Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB
  Anna Waszkiewicz pedagog specjalny, terapeuta TUS

 

 

 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W celu podniesienia swoich kwalifikacji ukończyłam różne kursy doszkalające m.in.: Trening jedzenia, Skuteczna terapia zajęciowa z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej z osobami z NI,  „VB-MAPP-ocena umiejętności i planowania terapii”, „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna” I i II stopień, Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK, Terapia dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – Interwencja Behawioralna, wprowadzenie komunikacji alternatywnej wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością, Terapia Behawioralna – teoria i praktyka – kurs bazowy (3-MODUŁOWY).

Doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując jak nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i pozaszkolnej placówce specjalistycznej oraz jako terapeuta indywidualny i grupowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzę terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Jestem terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych w różnych grupach wiekowych. Na zajęciach indywidualnych wspieram terapią dzieci przygotowujące się do podjęcia nauki w szkole, jak i również podczas kontynowania jej w klasach 1-3.

Ważne dla mnie w pracy z dzieckiem jest rozbudowanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, ale punktem wyjściowym w relacji z dzieckiem jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.   

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które potrzebują wsparcia w:

– nauce czytania, pisania i liczenia

– nabywania umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu

– rozumieniu emocji swoich i innych

– nauce rozwoju i zabawy

– odkrywaniu i poznawaniu świata

– komunikowania swoich potrzeb