image
hl1
 

Maria Bogucka

psycholog, oligofrenopedagog, trener warsztatu umiejętności społecznych PTP, w trakcie certyfikacji BCBA, indywidualna praca terapeutyczna w oparciu o stosowaną analizę zachowania, dyrektor poradni

 

Studia: 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2002), stypendium na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego, Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniem rozwoju i zachowania SWPS (2017),

Szkolenia:

Autyzm- jako to zdiagnozować, diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju,  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Synapsis), Diagnoza małych dzieci (Badabada – Synapsis), Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii (Fundacja Scolaris),

Szkolenie ADOS -2 w diagnostyce klinicznej (A. Rynkiewicz 2019)

Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji PSTB, Techniki SAZ w pracy z grupą PSTB, Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania PSTB, Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji PSTB

3-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk,

VB Mapp Ocena umiejętności i planowanie terapii, Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  Picture Exchange Communication System – Poziom 1,

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów     i nadawaniem mowy (A. Łada), Podstawy karmienia terapeutycznego, Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik),

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia ICF

Konferencje:

Światowe innowacje łączące technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu (Politechnika Rzeszowska 2016), Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań Gary W. LaVigna 2017, Autyzm – od nauki do praktyki Uniwersytet Jagielloński 2017,

Staże:

Centrum Zdrowia Dziecka, St. Anna Kinderspital Wiedeń, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków, Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Sopot, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Gdańsk, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa Warszawa,  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar

 

Róża Michalska

psycholog

 

Studia:

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek Psychologia kliniczna

W trakcie Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek Diagnostyka psychologiczna

Ukończone kursy m.in.:

– Kurs Bazowy Terapii Behawioralnej PSTB

– Trening Umiejętności Społecznych

– Instruktor Hipoterapii PTHip

Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami. Obecnie pracuję na stanowisku psychologa w Poradni, Przedszkolu oraz jako hipoterapeuta w CREiO Helenów.

Moim głównym zainteresowaniem jest diagnoza trudności i potencjału dziecka.

Prywatnie jestem mamą dwóch synów, a moją największą pasją są konie i góry.

 

Maja Niedźwiedzka

psycholog

 

Studia:

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na kierunku psychologia

Studentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych filia w Warszawie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych filia w Warszawie

Szkolenia:

Terapia Behawioralna – III modułowy Kurs Bazowy –  Magis

Zachowania trudne – interwencje behawioralne – Fundacja Pomoc Autyzm

Terapia dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera – Psychologia w praktyce

Trening Umiejętności Społecznych – Fundacja Pomoc Autyzm

Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Gadatek, Centrum Rozwoju Porozumiewania

Szkolenie dla studentów w Laboratorium Psychoedukacji

Psychoonkologia w praktyce – PersonLab

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Specjalnym Przedszkolu TPD im. Sue Ryder w Warszawie, Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku; Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TPD w Warszawie.

Prowadzę zajęcia indywidualne w ramach terapii psychologicznej i wczesnego wspierania rozwoju oraz zajęcia grupowe, w tym treningi umiejętności społecznych.