image
hl1
Agata Kowalczuk terapeuta behawioralny PSTB, oligofrenopedagog Szkolenia:

Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji PSTB, Techniki SAZ w pracy z grupą PSTB, Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania PSTB, Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji

3-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk,

VB Mapp Ocena umiejętności i planowanie terapii, Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Picture Exchange Communication System – Poziom 1,

Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik)

Planując terapię dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia w oparciu o kwestionariusz VB MAPP. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. W swojej pracy wychodzi naprzeciw trudnościom, jakie zgłaszają rodzice. Prowadząc zajęcia uwzględnia następujące zagadnienia: kształtowanie zachowań społecznych i komunikacyjnych, redukcja zachowań trudnych, trening jedzenia, rozwijanie umiejętności poznawczych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera i ADHD.

Od 2012 roku związana z Przedszkolem TPD. Prowadzi grupę Niebieską, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz wspiera młodszych specjalistów.