image
hl1
  Osoby zainteresowane zajęciami dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania dziecka zapraszamy do kontaktu z sekretariatem poradni.

 

Dokumenty potrzebne do realizacji wwr

1.       Zgłoszenie dziecka do poradni

2.       Prośba o objęcie dziecka zajęciami wwr

3.       Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4.       Regulamin zajęć wwr

 

Zgłoszenia przyjmujemy do ostatniego dnia miesiąca. Dzieci zgłoszone po tym terminie mogą rozpocząć zajęcia dopiero w kolejnym miesiącu.