image
hl1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TPD

Telefon: 22 812-49-56

 

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa

numer do kontaktu sms (odwoływanie/potwierdzanie zajęć) 518 291 973

rezerwuj wizytę poprzez booksy:  poradniapsychologicznopedagogicznatowarzystwaprzyj.booksy.com