image
hl1

Zajęcia z dzieckiem z omówieniem zajęć i wskazaniami dla rodzica trwają 45 minut.

Płatność za zajęcia w soboty: cena podstawowa + 30 pln


Odpłatność za zajęcia w ramach działalności statutowej

Terapia

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Cena terapii/konsultacji

Terapia w ramach WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

4 – 8 zajęć w miesiącu, 45 minut z dzieckiem + omówienie zajęć i wskazania dla rodziców

bezpłatnie

fizjoterapia

120 pln 45 min /140 pln 60 min

terapia integracji sensorycznej

120 pln 45 min /140 pln 60 min

terapia ręki

120 pln 45 min

terapia psychologiczna 

150 pln 45 min /200 pln 60 min

terapia pedagogiczna

110 pln 45 min /140 pln 60 min

terapia logopedyczna

120 pln 45 min /140 pln 60 min

Trening Umiejętności Społecznych

120 pln 45 min 

Diagnoza

logopedyczna/neurologopedyczna

spotkanie z opiekunem i dzieckiem, wydanie pisemnej opinii

290 pln 

konsultacja z psychologiem w kierunku autyzmu test ASRS + opis wyników

spotkanie z opiekunem + test+ omówienie wyników + pisemny opis wyników i wskazanie obszarów do wsparcia terapeutycznego  

490 pln

diagnoza w kierunku autyzmu u dzieci do lat 8 

(ADI-R, Ados 2, ASRS)

3 spotkania (2 spotkania z opiekunem + 1 spotkanie z dzieckiem), opinia psychologiczna

1800 pln cena regularna 

(do 30 września 2024r. promocja: 1200 pln)

 

diagnoza w kierunku autyzmu od lat 8 (ADI-R, Ados 2 + ASRS + Conners + CDI2)

4-5 spotkań (2 spotkania z opiekunem + 2-3 spotkania z dzieckiem), opinia psychologiczna

2200 pln cena regularna

(do 30  września 2024r.  promocja: 1400 pln)

rediagnoza autyzmu (ASRS+ADOS)

3 spotkania (2 spotkania z z opiekunem, 1 spotkanie z dzieckiem), opinia psychologiczna

1200 pln cena regularna

(do 30 września 2024r. promocja: 900 pln)

diagnoza w kierunku dysleksji

3 spotkania (2 spotkania z dzieckiem – psycholog i pedagog + 1 spotkanie z opiekunem)

650 pln

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5                                                                    

500 pln cena regularna 

(do 30 września 2024r. promocja: 350 pln)

Karnet 10 zajęć - 10% zniżki