Pozaszkolna  Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstała w styczniu 2008 roku. Jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów".

Nasi podopieczni to mieszkańcy Warszawy i okolic, będący uczniami szkół funkcjonujących  na terenie "Helenowa". W Placówce organizujemy zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne w systemie od poniedziałku do piątku w godzinach pozaszkolnych. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Opiekę w każdej grupie sprawuje wychowawca - wykwalifikowany specjalista, wspierają go asystenci i wolontariusze. Dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej jest Tomasz Skrzyński. Funkcję  psychologa pełni Monika Dębska. więcej>>>
ZAPRASZAMY NA STRONĘ NASZEGO FACEBOOKA