W tym roku po raz kolejny gościmy w naszej placówce zagranicznych wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS). Claudia z Niemiec oraz Diana i Serghei z Mołdawii będą z nami mieszkać i pracować do końca maja 2012 roku. Do tej pory swoje projekty w Ośrodku zrealizowało 15 wolontariuszy m. in. z Niemiec, Francji, Mołdawii oraz Ghany.
Pobyt zagranicznych wolontariuszy w naszym Ośrodku koordynuje Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu z Warszawy (www.spw.info.pl).
Co to jest Wolontariat Europejski (EVS)?

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to Akcja 2 programu "Młodzież w Działaniu" (Youth in Action), stworzonego i finansowanego przez Komisję Europejską. EVS powstał z myślą o tym, by kształtować w młodych ludziach postawę solidarności, promować ideę tolerancji dla różnorodności kulturowej i umacniać w ten sposób spójność społeczną w Unii Europejskiej. Osiągniecie tych założeń realizowane jest poprzez umożliwienie młodzieży podjęcia pracy w charakterze wolontariusza poza granicami rodzinnego kraju. Praca ta może dotyczyć wielu różnorodnych dziedzin począwszy od zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, aż po działania na rzecz walki z rasizmem, ochrony dziedzictwa kulturowego czy środowiska naturalnego. W ramach EVS osoby w wieku od 18. do 30. roku życia mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariusza nie zastępują pracy zarobkowej i nie mogą być traktowane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki T.P.D. "Helenów" w Warszawie jest akredytowaną Organizacją Goszczącą w ramach Akcji 2 Programu Wspólnotowego "Młodzież w Działaniu" i jest uprawniony do przyjmowania zagranicznych wolontariuszy w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS).

"Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną."
Wolontariusze z fundacji AVE
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"
title="ban_17.jpg" /> >
 
f="">
 
px;top:461px;width:250px;height:16px;z-index:7;">   rcowaText1" style="position:absolute;left:143px;top:461px;width:250px;height:16px;z-index:7;">   >e="ban_25.jpg" />
 
img src="images/ban_25.jpg" alt="" title="ban_25.jpg" />
 
>
 
n_22.jpg" alt="" title="ban_22.jpg" />