Kontakt

Zobacz mapkę dojazdu
mapa dojazdu
Adres do korespondencji:
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa

Telefon:
22 812 10 18 lub 22 815 44 70

Fax:
22 615 33 50

E-mail:
sekretariat@helenow.pl

Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów";
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD:
mgr Zbigniew Drzewiecki z.drzewiecki@helenow.pl

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD:
mgr Beata Jarczewska E-mail: bjarczewska@helenow.pl

Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD
mgr Beata Wardak E-mail: bwardak@helenow.pl

Kierownik Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej:
mgr Małgorzata Derdzikowska E-mail: m.derdzikowska@helenow.pl

Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju:
E-mail: pracownia@helenow.pl

Hipoterapia: E-mail: hipoterapia@helenow.pl

Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD Helenów:
mgr Dorota Myślińska E-mail: liceum@helenow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół nr 95:
mgr Jolanta Oknińska [tel. 22 812 60 45 w. 48]
E-mail: szkola_helenow@tlen.pl

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego E-mail: nauczyciel@helenow.pl

Księgowość E-mail: sfk@helenow.pl

Główna Księgowa:
mgr Alina Bieńkowska E-mail: abienkowska@helenow.pl

Kierownik Administracyjny Andrzej Kubicki

Kadry: E-mail: aluniewska@helenow.pl

ZUS: E-mail: zus-helenow@helenow.pl

Informatycy: E-mail: info@helenow.pl

Administrator strony WWW
Jerzy Kosiorek E-mail: kosiorek_xl@wp.pl

Administrator IT
Tadeusz Gierczak E-mail: tgierczak@dsk.waw.pl

KOMPLETNA LISTA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ CREiO TPD"HELENÓW"

Do góry