Strona klubu absolwenta


Idź do treści
Klub Absolwenta powstał w 2003 roku, a od 2009 jest Ośrodkiem Wsparcia dla grupy młodych, niepełnosprawnych osób, absolwentów szkół, którym stan zdrowia i rodzaj niepełnosprawności nie pozwalają na dalszą naukę lub podjęcie pracy na tzw. otwartym rynku.

Celem REALIZOWANEGO programu jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu samodzielności umożliwiającej wejście w dorosłe życie.

Pomoc obejmuje wielokierunkowe działania w zakresie:

  • aktywizacji społecznej i zawodowej
  • rehabilitacji
  • konsultacji indywidualnych
  • warsztatów autoprezentacji
  • prowadzenie grup wsparcia
  • prowadzenie zajęc tematycznych: komputerowych, plastycznych, redakcyjnych, kulinarnych itp.WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

Uczestnicy mają możliwość:

nauki i treningu samoobsługi podczas pobytu w mieszkaniu treningowym

• aktywizacji społecznej i zawodowej
• praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności społecznych
• uczestniczenia w kursach zawodowych, samoobrony, itp.
• pracy jako wolontariusze na rzecz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów"
Zespół instruktorów i terapeutów Ośrodka Wsparcia tworzą : psycholodzy, pedagodzy, socjolog oraz rehabilitanci wspierani przez asystentów i wolontariuszy.
Posiadają oni doswiadczenie w pracy z osobami niepeŁnosprawnymi i stale podnoszą swoje kwalifikacje.Powrót do treści | Wróć do menu głównego