Strona klubu absolwenta


Idź do treści

Historia

O klubieWielu naszych absolwentów nie może kontynuować nauki ani podjąć pracy.
By zapewnić im możliwość dalszego aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i uchronić ich przed izolacją, w 2003 roku z inicjatywy pani mgr Barbary Prasał powstał Klub Absolwenta.


Od 2008 roku, Klub Absolwenta prowadzi pani Elżbieta Madej, sprawując pieczę nad finansowym zabezpieczeniem działalności klubu. Dzięki jej zaangażowaniu, absolwenci korzystają z zajęć terapeutycznych wspierani przez asystentów, opiekunów grupy, a także wolontariuszy z innych krajów.
Pani Elżbieta Madej stara się robić wszystko, by absolwenci mogli mile i pożytecznie spędzić czas.
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego