W dniu 30.04.2021 w naszej placówce odbył się happening pod hasłem "Bądźmy  Eko", który stał się atrakcyjną formą realizacji programu edukacji ekologicznej realizowanej w miesiącu kwietniu. Celem było promowanie myślenia o ekologii, motywowanie do działań na rzecz środowiska naturalnego.
Dnia 10 czerwca 2021 w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej TPD odbył się coroczny konkurs piosenki "Zielona Estrada" .
Wzięli w nim udział wychowankowie z całego ośrodka w Helenowie. Wykonawców oceniało jury.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.
Zwycięzcą został Kuba, który Zaśpiewał piosnkę Seweryna Krajewskiego pt. "Wielka Miłość".
Dziękujemy uczestnikom i wszystkim, którzy przyczynili się do tegorocznego sukcesu festiwalu! ;-)
W dnu 25.10.2021 odbyło się w PPS-ie ślubowanie klas pierwszych.
Pierwszoklasiści przeżywali swój pierwszy występ na naszej scenie.
Uroczystość rozpoczęła pani Magda witając uczniów klas pierwszych i starszych wychowanków.

Uczniowie z klasy 1b przywitali uczestników piosenką pt. "Wszyscy są, Witam Was".
Nastepnie p. Magda odczytała tekst ślubowania.
Głównym punktem uroczystości było pasowanie na PPS-iaka.

Pan Dyrektor pasował każdego pierwszoklasistę.
Potem uczniowie zaśpiewali piosenkę "Magiczne Słowa".

Nastepnie nadeszła chwila rozdania prezentów i każda klasa miała okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoim wychowawcą.
Na zakończenie uroczystości klasy zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Ten dzień będziemy mile wspominać!