Adres korespondencyjny:
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
NIP 952-20-31-932      
NR KONTA:  62 1020 1127 0000 1102 0137 6821Telefon: 22 812 10 18 lub 22 815 44 70
Fax:  22 615 33 50
E-mail: sekretariat@helenow.pl

Dyrektor Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"
oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD:

mgr Zbigniew Drzewiecki  z.drzewiecki@helenow.pl

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD
Arkadiusz Gawiński E-mail: a.gawinski@helenow.pl

Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej TPD
mgr Tomasz Skrzyński E-mail: t.skrzynski@helenow.pl

Dyrektor Przedzkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Sue Ryder
mgr Arkadiusz Adamecki E-mail:
a.adamecki@helenow.pl
tel. (22) 812 10 18 wew.151 E-mail:
przedszkole@helenow.pl

Dyrektor Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej:
mgr Małgorzata Derdzikowska E-mail: m.derdzikowska@helenow.pl
nrzoz@helenow.pl

Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju:
E-mail: pracownia@helenow.pl
nrzoz@helenow.pl

Hipoterapia: E-mail: hipoterapia@helenow.pl

Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD Helenów:
mgr Dorota Myślińska E-mail: liceum@helenow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół nr 95:
mgr Jolanta Oknińska tel. (22) 812 60 45 w. 48
E-mail: szkola_helenow@tlen.pl

Kierownik Klubu Absolwenta im. Barbary Prasał
Elżbieta Madej E-mail: absolwent.tpd@op.pl

tel. (22) 812 10 18 wew.152,145

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego E-mail: nauczyciel@helenow.pl

Księgowość E-mail: sfk@helenow.pl

Główna Księgowa:
mgr Alina Bieńkowska E-mail: fk@helenow.pl


Kierownik Administracyjny Jacek Gąska E-mail: j.gaska@helenow.pl

Kadry: E-mail: a.luniewska@helenow.pl

ZUS: E-mail: zus-helenow@helenow.pl

Informatycy: E-mail: info@helenow.pl

Administrator strony WWW
Jerzy Kosiorek E-mail: kosiorek_xl@wp.pl

Administrator IT
Tadeusz Gierczak E-mail: tgierczak@dsk.waw.pl

KOMPLETNA LISTA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ CREiO TPD"HELENÓW"
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"