NRZOZ - specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych m.in.

- niepełnosprawnością ruchową,
- niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
- autyzmem,
- zespołem Aspergera,
- zaburzeniami genetycznymi,
- zaburzeniami SI,
- nadpobudliwością psychoruchową
- oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

1) Patrzymy na dzieci w ujęciu holistycznym - usprawniamy cały organizm naszego pacjenta.
2) Podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie metody, by osiągnąć optymalny efekt terapii.
3)  Program rehabilitacji ma prowadzić do wieloprofilowego usprawniania dziecka, do ograniczenia deficytów i niepełnosprawności, przywrócenia możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku.

W NRZOZ-e pacjenci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapiami;
- integracji sensorycznej,
- fizykoterapią,
- hydroterapią,
- terapią neurologopedyczną,
- psychologiczną,
- pedagogiczną,
-arteterepią,
- terapią zajęciową,
- muzykoterapią,
- hipoterapia,
- EEG-biofeedback

NRZOZ - to oddział dzienny, który w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
- od 0 do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
- od 8 do 18 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego
- po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć   rewalidacyjno-   wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Do rehabilitacji w szczególności kierowane są osoby:
- z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie,     wrodzone wodogłowie);
- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
- z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
- z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
- z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN;
- z zaburzeniami integracji sensorycznej;
- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


Jednostki chorobowe >>>

Skierowanie do NRZOZ do Oddziału  Rehabilitacji Dziennej wystawiają lekarze następujących poradni  specjalistycznych oraz lekarze specjaliści:
. neonatologicznej
. rehabilitacyjnej
. ortopedii traumatologii narządu ruchu
. neurologicznej
. reumatologicznej
. chirurgii dziecięcej
. endokrynologii dziecięcej
. diabetologii dziecięcej
. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kryteria kwalifikacji pacjentów do  NRZOZ :
1)  w rejestracji osobiście lub telefonicznie zapisana data konsultacji lekarskiej
2) na wizytę prosimy zabrać ze sobą:
- ważne skierowanie (30dni)
- posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
3 ) lekarz przyjmujący  określa:
- ilość zabiegów
- częstotliwość
- rodzaj
- kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w NRZOZ wynosi 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. O częstotliwości i rodzaju zalecanych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.


W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, wywołanej przedłużającą się pandemię korona wirusa (COVID-19),
chcemy przypomnieć, że terapeuci Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, są do Waszej dyspozycji i czekają na kontakt.

Jeśli macie pytania, np..: co do kontynuacji terapii, piszcie na maile, do terapeuty bądź dzwońcie.

Codziennie są dyżury telefoniczne w godzinach 9-13 tel. 22 812 10 18 lub 22 815 44 70 wew 129

ADRESY E-MAIL TERAPEUTÓW:

Marcin Trela mrtrela@wp.pl

Marta Basak m.basak@wp.pl 

Danuta Wardawa dwardawa@wp.pl 

Marta Murawska martamurawska@onet.pl 

Magda Szczęsna m.szczesna@helenow.pl

Marta Jarzębowska marta.j.hipoterapia@gmail.com

Patrycja Fedorow patifed@gmail.com 

Barbara Domagalska bardoma@wp.pl 

Ada Rozbicka rozbicka.adrianna@gmail.com

Dorota Tarchalska  dorota@pracowniaasan.pl

Paweł Wartecki warteckipawel@gmail.com

Agata Nowakowska hipoterapia.helenow@gmail.com

Ewa Kucińska ewakuc1@wp.pl

Małgorzta Kuć m.kuc@helenow.pl

Krzysztof Opłocki  krzysiekoplocki@wp.pl

Konrad Drzewiecki drzewieckikonrad@wp.pl

Martyna Jarosiewicz martyna.jarosiewicz@gmail.com
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
Miło nam donieść, że wznawiamy pracę
Niepublicznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej!

Pracujemy nad procedurami by zapewnić Wam jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Dokładniejsze informacje udziela Pani z sekretariatu w godzinach 10:00 -14:00
tel.: 812 10 18 lub 22 815 44 70 wew 129