HELEN脫W 1922 - 2018
2018 Zako艅czenie rozbudowy internatu o pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia treningowe, gospodarcze oraz o klatk臋 schodow膮
na   potrzeby bezpiecze艅stwa przeciwpo偶arowego
Zako艅czenie rozbudowy budynku Pozaszkolnej Plac贸wki Specjalistycznej o kilku sal terapeutycznych i pomieszczenie szatni
Zako艅czenie remont basenu terapeutycznego
Rozpocz臋cie inwestycji po艂o偶enia nowej instalacji hydrantowo-wodnej zwi膮zanej z bezpiecze艅stwem wymog贸w przeciwpo偶arowych
2017 Wiosna
Wykonanie fundament贸w hali uje偶d偶alni do hipoterapiii dzi臋ki 艣rodkom uzyskanym od spo艂eczno艣ci Szkot贸w w Polsce - Fundacji
艢w. Andrzeja
2016 Grudzie艅
Uporz膮dkowanie w MPWIK nieuregulowanej od dekad, zastanej sprawy odprowadzania nieczysto艣ci do kanalizacji miejskiej 
zwie艅czonej podpisaniem umowy.
Lipiec - Pa藕dziernik
Wykonanie 2 w臋z艂贸w cieplnych maj膮cych umo偶liwi膰 odbi贸r i dystrybucj臋 ciep艂a na terenie 鈥濰elenowa鈥, dostarczanego dzi臋ki
instalacji firmy Veolia.
Lato - Jesie艅
Modernizacja kuchni Centrum poprzez zamontowanie nowoczesnej centrali wentylacyjnej z cz臋艣ciowym odzyskiem ciep艂a.
Zakupiono nowy okap oraz wykonano dodatkowo prace elektryczne.
Lato
Zrobiono dodatkowy wjazd oraz drog臋 dojazdow膮 na wysoko艣ci podjazdu pod internatem
Wiosna
Doprowadzenie sieci ciep艂owniczej i po艂o偶enie jej na terenie 鈥濰elenowa鈥 - wykona艂a bezkosztowo  firma Veoli
2015 Wrzesie艅
Za艂o偶enie ogrodu treningowego na potrzeby uczni贸w Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy
Lato
Rozbudowa i przebudowa budynku NRZOZ obejmuj膮ca dobudowanie du偶ej sali rehabilitacyjnej o powierzchni 120 m kw., remont 
w臋z艂a sanitarnego, modernizacj臋 pomieszcze艅 hydroterapii i mniejszej sali rehabilitacyjnej - 鈥瀞i艂owni鈥 oraz powi臋kszenie od frontu
budynku na potrzeby wej艣cia g艂贸wnego oraz gabinetu lekarskiego
2014 Pa藕dziernik
Zorganizowanie placu zabaw przy tzw. 鈥淒omku przy bramie鈥 na potrzeby PPS;
Wykonanie drugiego pasa drogi dojazdowej od ul. Smardzewskiej do parkingu przed nowo wybudowanym  obiektem na potrzeby
LO i  Szko艂y Przyspasabiaj膮cej do Pracy;
14 pa藕dziernika
Nast膮pi艂o uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 1135,5 m kw. na potrzeby Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego
i  Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy
6 czerwca
Odby艂y si臋 uroczyste obchody 10 - lecia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego;
Maj
Wykonanie 200 m wewn臋trznej drogi asfaltowej od strony parkingu, budynk贸w administracji, o艣rodka I NRZOZ w kierunku boiska
2013 Otwarcie Mini ZOO
Pa藕dziernik
Realizacja projektu 鈥濺ozbudowa i przebudowa O艣rodka dla Dzieci Niepe艂nosprawnych TPD 鈥濰elen贸w鈥- Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego
i Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy
2012 Pa藕dziernik - Grudzie艅
Trwaj膮 prace nad przygotowaniem projektu rozbudowy budynku nieistniej膮cego Kolegium z przeznaczeniem na Szko艂臋 
Przysposabiaj膮c膮 do Pracy i Niepubliczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
1 wrze艣nia
Otwarcie nowego Przedszkola Specjalnego TPD im. Lady Sue Ryder
Wykonanie ogrodzenia oraz drena偶u padoku na hipoterapii sfinansowane przez firm臋 S. C. Johnson
2011 Rejestracja nowych plac贸wek: Przedszkola Specjalnego oraz Szko艂y Przysposabiaj膮cej do Pracy
2010 Lipiec
Wykonanie podjazdu (rampy) na I pi臋tro budynku NRZOZ
2009 Sierpie艅
Wykonanie i nadanie imienia "Rotary" alei 艂膮cz膮cej podjazd z drog膮 g艂贸wn膮
2008 Lipiec
Powstaje Pozaszkolna Plac贸wka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaci贸艂 Dzieci, jako autonomiczna jednostka organizacyjna 
wchodz膮ca w sk艂ad Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaci贸艂 Dzieci "Helen贸w" . PPS powo艂ano w celu
zapewnienia dotychczasowych form opieki wychowankom Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego nie
korzystaj膮cym z pobytu ca艂odobowego w tym o艣rodku. Plac贸wka uzupe艂nia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne dzia艂ania
szko艂y oraz umo偶liwia swoim wychowankom korzystanie z zaj臋膰 rehabilitacyjnych organizowanych na terenie Centrum.
2007 22 czerwca
Wizyta Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz z okazji zako艅czenia roku szkolnego 2006/2007
12 pa藕dziernika
"Helen贸w " obchodzi 85-lecie swego istnienia"
25 listopada
Losowanie Zak艂ad贸w Specjalnych Totalizatora Sportowego na rzecz "Helenowa"
2006 Jesie艅
Nawi膮zanie wsp贸艂pracy z w艂adzami Totalizatora Sportowego
Wystawa prac naszych wychowank贸w "Budzimy wiosn臋" w Fundacji Polskich Kawaler贸w Malta艅skich "Pomoc Malta艅ska"
2005 23 kwiecie艅
Odby艂y si臋 I Towarzyskie Zawody Je藕dzieckie Os贸b Niepe艂nosprawnych o Puchar Dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki 
TPD "Helen贸w".
Wrzesie艅
Po raz pierwszy go艣cimy u nas wolontariuszy ze Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, s膮 to wolontariusze z Niemiec.
Pa藕dziernik
Nawi膮zanie wsp贸艂pracy z pracownikami z Conforamy.  Adaptacja budynku przy bramie na internat.
2004 Stycze艅
Pierwsze zaj臋cia w pracowni terapii przez sztuk臋 (arteterapii).
Luty
Pocz膮tek wsp贸艂pracy z Centrum Wolontariatu
Maj
Oddanie placu zabaw dla dzieci niepe艂nosprawnych (realizacja przez wolontariuszy Telekomunikacji Polskiej)
Grudzie艅
W ramach Programu Telekomunikacja Polska Dzieciom zainstalowano u nas TELEFON DO MAMY. Jeste艣my kolejn膮 plac贸wk膮, z  kt贸rej dzieci mog膮 bezp艂atnie dzwoni膰 do domu.
2003 Luty
Powstaje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helen贸w" - jako zesp贸艂 wszystkich plac贸wek dzia艂aj膮cych na terenie Helenowa
Pracownia profilaktyki i wspomagania rozwoju przyjmuje pierwszych pacjent贸w
Czerwiec
Uroczyste obchody 80 - lecia Helenowa, po艂膮czone z nadaniem g艂贸wnej ulicy O艣rodka nazwy - Al.Tomasza Arciszewskiego.
Wrzesie艅
Z pocz膮tkiem roku szkolnego nasi wychowankowie uczestnicz膮 w zaj臋ciach hipoterapii.
Grupa inicjatywna utworzona z pierwszych licealist贸w helenowskich tworzy O艣rodkowy Klub Europejski.
Pa藕dziernik
Na terenie plac贸wki powstaje Klub Absolwenta skupiaj膮cy m艂odzie偶 niepe艂nosprawn膮, kt贸rej niepe艂nosprawno艣膰 nie pozwala na
dalsz膮 nauk臋 lub podj臋cie pracy.
Grudzie艅
Uroczyste oddanie nowo wyremontowanych pomieszcze艅 na potrzeby Niepublicznego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego TPD "Helen贸w".
2002   Pocz膮tek prac nad utworzeniem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD - zespo艂u wszystkich plac贸wek dzia艂aj膮cych w 
  Helenowie.
Jesie艅
  otwarcie drugiej sali rehabilitacyjnej wyposa偶onej w sprz臋t i pomoce do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej.
12 pa藕dziernika 2002 - Helen贸w obchodzi艂 80-lecie swego istnienia.
2000/02 Remont i przebudowa internatu, odnowa sto艂贸wki i oddanie do u偶ytku nowoczesnej kot艂owni, ocieplenie budynk贸w i wymiana okien.
2000 Ukazuje si臋 pierwszy numer internatowej gazetki Helenowskie OKO.
1996 Zmar艂 wieloletni opiekun helenowskich dzieci Stanis艂aw Szwalbe. Obecnie jego imi臋 nosi jedna z alei w Helenowie.
1995 Oddanie do u偶ytku pawilonu hydroterapeutycznego z basenem i gabinetami fizykoterapeutycznymi. Pawilon zosta艂 wybudowany z 
inicjatywy Spo艂ecznego Komitetu Rozbudowy Helenowa pod przewodnictwem Stanis艂awa Szwalbe.
1989 Oddanie nowo wybudowanej Szko艂y Podstawowej do u偶ytku dzieci. Jest to szko艂a integracyjna. Realizuje ona program normalnej 
szko艂y dla obu grup uczni贸w. Od 1999 roku w szkole mie艣ci si臋 tak偶e gimnazjum.
1984 Nadanie O艣rodkowi Medalu Edukacji Narodowej przez Ministra O艣wiaty.
1983 W Helenowie powsta艂 Dzia艂 Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego inspiratorem i organizatorem
by艂  dr Jerzy Serejski. Nowo powsta艂y Dzia艂 podj膮艂 pierwsz膮 w Polsce pr贸b臋 kompleksowego rozwi膮zywania pracy z dzieckiem z 
m贸zgowym pora偶eniem dzieci臋cym. 艁膮czy on jego nauk臋 z wieloprofilowym, zindywidualizowanym usprawnieniem bez odrywania
go od grupy r贸wie艣niczej i od rodziny.
Helen贸w jako pierwszy w Polsce, jest O艣rodkiem integracyjnym. Dzieci niepe艂nosprawne i ich sprawni r贸wie艣nicy wsp贸lnie
sp臋dzaj膮 czas. Bior膮 czynny udzia艂 w pracach samorz膮du szkolnego i internatowego. Razem organizuj膮 imprezy kulturalne i aktywnie w nich uczestnicz膮: Otrz臋siny, Dzie艅 Nauczyciela, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzie艅 Matki, Dzie艅 Dziecka i dyskoteki.
1973 Z.G. TPD powo艂a艂 na terenie Helenowa dwuletnie, pomaturalne, zaoczne Studium Spo艂eczno - Pedagogiczne TPD. S艂uchacze
studium zdobywali i pog艂臋biali sw膮 wiedz臋 z zakresu pedagogiki opieku艅czej, a tak偶e animacji i organizacji dzia艂alno艣ci spo艂ecznej.
1970 W Helenowie przebywa艂o coraz wi臋cej dzieci maj膮cych niepowodzenia szkolne. W pracy z nimi Orodek odegra艂 pioniersk膮 rol臋. 
Dopracowano si臋 precyzyjnych technik ich diagnozowania. Wypracowano koncepcj臋 i metod臋 pracy z dzieckiem maj膮cym specyficzne trudno艣ci w nauce pisania i czytania - dzieckiem dyslektycznym.
1967 25 listopada nast膮pi艂o uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego TPD "Helenw". wczesny O艣rodek sk艂ada艂 si臋 z kompleksu szkolno - wychowawczego. Szko艂y - tysi膮clatki, obejmuj膮cej klasy od II do V, internatu na 130 dzieci oraz zabudowa艅 gospodarczych i socjalnych. O艣rodek zosta艂 przeznaczony dla dzieci z terenu Warszawy, ktrych trudne warunki 艣rodowiskowe wymaga艂y zastosowania terapii opieku艅czo - wychowawczej.   
1967
1963 W trakcie budowy O艣rodka, na potrzeby dzieci zosta艂 zaadaptowany barak (pawilon angielski), w ktrym powsta艂a szko艂a z internatem dla oko艂o 50 wychowankw.
1963
1960 Latem Helenw przyj膮艂 dwa turnusy kolonijne. Na ka偶dym przebywa艂o 90 dzieci, skierowanych przez warszawskie poradnie spo艂eczno-wychowawcze TPD. Pierwsz膮 grup臋 dzieci, po wieloletniej przerwie wprowadzi艂a do O艣rodka Mira Gutkowska - wychowawczyni dawnego Domu Dziecka. Pomoc znalaz艂a w osobie Janiny Przedpe艂skiej - M艂ynarskiej, wieloletniej kierowniczki dawnych kolonii letnich RTPD.
1959 Dr Aleksander Landy wybitny lekarz i pediatra, opracowa艂 projekt Dzieci臋cego Domu Odpoczynkowego w Helenowie.
1958 W grudniu z inicjatywy Zarz膮du G艂wnego TPD na zebraniu sympatykw, wychowawcw, lekarzy oraz by艂ych wychowankw RTPD 
powo艂ano Komitet Odbudowy Dzieci臋cego O艣rodka Odpoczynkowego w Helenowie. Komitet wy艂oni艂 spo艣r
d siebie dwie Komisje:
Pedagogiczno-Programow膮, na kt
rej czele stan膮艂 znany pedagog - lekarz dr Aleksander Landy oraz Organizacyjno -
Propagandow膮,  kt
rej przewodniczy艂 Henryk Jdrzejewski.
1944 Na pocz膮tku sierpnia zacz臋艂o si臋 wyzwalanie okolic Mi臋dzylesia. Dzieci razem z wychowawcami zosta艂y prawdopodobnie
wywiezione do Modlina lub uda艂y si臋 w kierunku Rembertowa. Helen
w uleg艂 ca艂kowitemu zniszczeniu na skutek dzia艂a艅 wojennych.
1939/44 W czasie okupacji hitlerowskiej dom w Helenowie dalej s艂u偶y艂 dzieciom. Znajdowa艂y w nim opiek臋 i schronienie, te ktre utraci艂y 
rodzic
w na skutek dzia艂a艅 wojennych.
1932 Dzieci helenowskie odwiedzi艂a Maria Curie-Sk艂odowska, rodzona siostra Bronis艂awy D艂uskiej. Wybitna uczona przebywa艂a w tym 
czasie w Warszawie na po艣wi臋ceniu Instytutu Radowego.
1924 Powsta艂a biblioteka, kt贸ra w ko艅cu tego偶 roku liczy艂a ponad 300 ksi膮偶ek. Bibliotek臋 prowadzi艂a Teresa Perlowa, wdowa po Feliksie 
Perlu, dzia艂aczu PPS, po艣le na Sejm i redaktorze "Robotnika".
1924
1922/44 W Helenowie przebywa艂y dzieci - jak pisa艂 贸wczesny prezes ZG RTPD - "osierocone przez ojc贸w i matki dawnych uczestnik贸w
walk i boj贸w o niepodleg艂o艣膰 i wyzwolenie proletariatu".
1922 Dr Bronis艂awa Sk艂odowska-D艂uska i jej m膮偶 dr Kazimierz D艂uski przekazali po艂o偶on膮 w Aninie dzia艂k臋 z budynkami, Robotniczemu 
Wydzia艂owi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, dzia艂aj膮cemu przy PPS, na Dom dla dzieci. W ten spos贸b ofiarodawcy chcieli 
uczci膰 pami臋膰 przedwcze艣nie zmar艂ej c贸rki. Jednocze艣nie za偶yczyli sobie, aby Dom w Helenowie mia艂 charakter 艣wiecki i nosi艂 imi臋
Heleny D艂uskiej.

Natomiast jednym z g艂贸wnych inicjator贸w powstania Dom贸w dla dzieci, a poprzez kontakty przyja藕ni z Pa艅stwem D艂uskimi, 
usytuowania jednego z nich w Aninie, by艂 przewodnicz膮cy naczelnych w艂adz Robotniczego Towarzystwa Przyjaci贸艂 Dzieci i jego
czo艂owy aktywista, Tomasz Arciszewski. Sw膮 kierownicz膮 rol臋 w organizacji z powodzeniem 艂膮czy艂 z rol膮 organizatora i pierwszego
kierownika 鈥濰elenowa鈥. Poza zaanga偶owaniem spo艂ecznym na rzecz dzieci, Arciszewski zapisa艂 si臋 dla Polski przede wszystkim
jako dzia艂acz niepodleg艂o艣ciowy, czo艂owy polityk PPS, pose艂 oraz premier rz膮du londy艅skiego RP.
 
                                                          Bronis艂awa Sk艂odowska-D艂uska                         Tomasz Arciszewski
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELEN脫W"