2014 V - wykonanie 200 m wewnętrznej drogi asfaltowej od strony parkingu, budynków administracji, ośrodka i nrzozu w kierunku boiska;
8.VI. - odbyły się uroczyste obchody 10 - lecia Liceum Ogólnokształcącego;
IX - założenie ogrodu treningowego na potrzeby uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
X.- zorganizowanie placu zabaw przy tzw. "Domku przy bramie" na potrzeby PPS;
X.2014 - wykonanie drugiego pasa drogi dojazdowej od ul. Smardzewskiej do parkingu przed nowo wybudowanym  obiektem na potrzeby LO i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy;
14.X - nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 1135,5 m kw. na potrzeby Liceum ogólnokształcącego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
2013
IX Otwarcie Mini ZOO
X  Realizacja projektu "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych TPD "Helenów"- Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy

2012 X, XI, XII
Trwają prace nad przygotowaniem projektu rozbudowy budynku nieistniejącego Kolegium z przeznaczeniem na Szkołę Przysposabiającą do Pracy
i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
1 wrzesień
Otwarcie nowego przedszkola TPD im. Sue Ryder
Wykonanie ogrodzenia oraz drenażu padoku na hipoterapii sfinansowane przez f-mę SC Johnson
2011 Rejestracja nowych placówek: przedszkola oraz szkoły przysposabiającej do pracy
2010 Lipiec
Wykonanie podjazdu (rampy) na I piętro budynku NRZOZ
Sierpień
Wykonanie i nadanie imienia "Rotary" - alei łączącej podjazd z drogą główną
2008 Lipiec
powstaje Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako autonomiczna jednostka organizacyjna wchodząca w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Helenów" .
PPS powołano w celu zapewnienia dotychczasowych form opieki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego nie korzystającym z pobytu całodobowego w tym ośrodku. Placówka uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania szkoły oraz umożliwia swoim wychowankom korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych na terenie Centrum.
2007 Wystawa prac naszych wychowanków "Budzimy wiosnę" w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska".
22 czerwiec
Wizyta Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz z okazji zakończenia roku szkolnego 2006/2007.
12 października
Helenów obchodził 85-lecie swego istnienia.
25 listopad
Losowanie zakładów specjalnych Totalizatora Sportowego na rzecz Helenowa.
2006 Jesień
Nawiązanie współpracy z pracownikami Totalizatora Sportowego.
Wystawa prac naszych wychowanków "Budzimy wiosnę" w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska".
2005 23 kwiecień
Odbyły się I Towarzyskie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych o Puchar Dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD "Helenów".
Wrzesień
Po raz pierwszy gościmy u nas wolontariuszy ze Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, są to wolontariusze z Niemiec.
Październik
Nawiązanie współpracy z pracownikami z Conforamy.  Adaptacja budynku przy bramie na internat.
2004 Styczeń
Pierwsze zajęcia w pracowni terapii przez sztukę (arteterapii).
Luty
Początek współpracy z Centrum Wolontariatu
Maj
Oddanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (realizacja przez wolontariuszy Telekomunikacji Polskiej)
Grudzień
W ramach Programu Telekomunikacja Polska Dzieciom zainstalowano u nas TELEFON DO MAMY. Jesteśmy kolejną placówką, z której dzieci mogą bezpłatnie dzwonić do domu.
2003 Luty
Powstaje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" - jako zespół wszystkich placówek działających na terenie Helenowa
Pracownia profilaktyki i wspomagania rozwoju przyjmuje pierwszych pacjentów
Czerwiec
Uroczyste obchody 80 - lecia Helenowa, połączone z nadaniem głównej ulicy Ośrodka nazwy - Al.Tomasza Arciszewskiego.
Wrzesień
z początkiem roku szkolnego nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii.
Grupa inicjatywna utworzona z pierwszych licealistów helenowskich tworzy Ośrodkowy Klub Europejski.
Październik
Na terenie placówki powstaje Klub Absolwenta skupiający młodzież niepełnosprawną, której niepełnosprawność nie pozwala na dalszą naukę lub podjęcie pracy.
Grudzień
Uroczyste oddanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD "Helenów".
2002 Początek prac nad utworzeniem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD - zespołu wszystkich placówek działających w Helenowie.
Jesień otwarcie drugiej sali rehabilitacyjnej wyposażonej w sprzęt i pomoce do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej.
12 października 2002 - Helenów obchodził 80-lecie swego istnienia.
2000-2002 Remont i przebudowa internatu, odnowa stołówki i oddanie do użytku nowoczesnej kotłowni, ocieplenie budynków i wymiana okien.
2000 Ukazuje się pierwszy numer internatowej gazetki Helenowskie OKO.
1996 Zmarł wieloletni opiekun helenowskich dzieci Stanisław Szwalbe. Obecnie jego imię nosi jedna z alei w Helenowie.
1995 Oddanie do użytku pawilonu hydroterapeutycznego z basenem i gabinetami fizykoterapeutycznymi. Pawilon został wybudowany z inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Helenowa pod przewodnictwem Stanisława Szwalbe.
1989 Oddanie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej do użytku dzieci. Jest to szkoła integracyjna. Realizuje ona program normalnej szkoły dla obu grup uczniów. Od 1999 roku w szkole mieści się także gimnazjum.
1984 Nadanie Ośrodkowi Medalu Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty.
1983 W Helenowie powstał Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego inspiratorem i organizatorem był dr Jerzy Serejski. Nowo powstały Dział podjął pierwszą w Polsce próbę kompleksowego rozwiązywania pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Łączy on jego naukę z wieloprofilowym, zindywidualizowanym usprawnieniem bez odrywania go od grupy rówieśniczej i od rodziny.
Helenów jako pierwszy w Polsce, jest Ośrodkiem integracyjnym. Dzieci niepełnosprawne i ich sprawni rówieśnicy wspólnie spędzają czas. Biorą czynny udział w pracach samorządu szkolnego i internatowego. Razem organizują imprezy kulturalne i aktywnie w nich uczestniczą: Otrzęsiny, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka i dyskoteki.
1973 Z.G. TPD powołał na terenie Helenowa dwuletnie, pomaturalne, zaoczne Studium Społeczno - Pedagogiczne TPD. Słuchacze studium zdobywali i pogłębiali swą wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, a także animacji i organizacji działalności społecznej.
1970 W Helenowie przebywało coraz więcej dzieci mających niepowodzenia szkolne. W pracy z nimi Ośrodek odegrał pionierską rolę. Dopracował się precyzyjnych technik ich diagnozowania. Wypracowano koncepcję i metodykę pracy z dzieckiem mającym specyficzne trudności w nauce pisania i czytania - dzieckiem dyslektycznym.
1967 25 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego TPD "Helenów". Ówczesny Ośrodek składał się z kompleksu szkolno - wychowawczego. Szkoły - tysiąclatki, obejmującej klasy od II do V, internatu na 130 dzieci oraz zabudowań gospodarczych i socjalnych. Ośrodek został przeznaczony dla dzieci z terenu Warszawy, których trudne warunki środowiskowe wymagały zastosowania terapii opiekuńczo - wychowawczej.
1963 W trakcie budowy Ośrodka, na potrzeby dzieci został zaadaptowany barak (pawilon angielski), w którym powstała szkoła z internatem dla około 50 wychowanków.
1960 Latem Helenów przyjął dwa turnusy kolonijne. Na każdym przebywało 90 dzieci, skierowanych przez warszawskie poradnie społeczno - wychowawcze TPD. Pierwszą grupę dzieci, po wieloletniej przerwie wprowadziła do Ośrodka Mira Gutkowska - wychowawczyni dawnego Domu Dziecka. Pomoc znalazła w osobie Janiny Przedpełskiej - Młynarskiej, wieloletniej kierowniczki dawnych kolonii letnich RTPD.
1959 Dr Aleksander Landy wybitny lekarz i pediatra, opracował projekt Dziecięcego Domu Odpoczynkowego w Helenowie.
1958 W grudniu z inicjatywy Zarządu Głównego TPD na zebraniu sympatyków, wychowawców, lekarzy oraz byłych wychowanków RTPD powołano Komitet Odbudowy Dziecięcego Ośrodka Odpoczynkowego w Helenowie. Komitet wyłonił spośród siebie dwie Komisje: Pedagogiczno - Programową, na której czele stanął znany pedagog - lekarz dr Aleksander Landy oraz Organizacyjno - Propagandową, której przewodniczył Henryk Jędrzejewski.
1944 Na początku sierpnia zaczęło się wyzwalanie okolic Międzylesia. Dzieci razem z wychowawcami zostały prawdopodobnie wywiezione do Modlina lub udały się w kierunku Rembertowa. Helenów uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek działań wojennych.
1939-1944 W czasie okupacji hitlerowskiej dom w Helenowie dalej służył dzieciom. Znajdowały w nim opiekę i schronienie, te które utraciły rodziców na skutek działań wojennych.
1932 Dzieci helenowskie odwiedziła Maria Curie-Skłodowska, rodzona siostra Bronisławy Dłuskiej. Wybitna uczona przebywała w tym czasie w Warszawie na poświęceniu Instytutu Radowego.
1928 Powstała biblioteka, która w końcu tegoż roku liczyła ponad 300 książek. Bibliotekę prowadziła Teresa Perlowa, wdowa po Feliksie Perlu, działaczu PPS, pośle na Sejm i redaktorze "Robotnika".
1924 Odbyły się pierwsze kolonie letnie w Helenowie. Przeznaczone były dla dzieci z zakładów i ognisk prowadzonych przez RTPD.
1922-1944 W Helenowie przebywały dzieci - jak pisał ówczesny prezes ZG RTPD - "osierocone przez ojców i matki dawnych uczestników walk i bojów o niepodległość i wyzwolenie proletariatu".
1922

HISTORIA HELENOWA
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"
Dr Bronisława Skłodowska-Dłuska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali położoną w Aninie działkę z budynkami, Robotniczemu Wydziałowi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, działającemu przy PPS, na Dom dla dzieci. W ten sposób ofiarodawcy chcieli uczcić pamięć przedwcześnie zmarłej córki. Jednocześnie zażyczyli sobie, aby Dom w Helenowie miał charakter świecki i nosił imię Heleny Dłuskiej.

Natomiast jednym z głównych inicjatorów powstania Domów dla dzieci, a poprzez kontakty przyjaźni z Państwem Dłuskimi, usytuowania jednego z nich w Aninie, był przewodniczący naczelnych władz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i jego czołowy aktywista, Tomasz Arciszewski. Swą kierowniczą rolę w organizacji z powodzeniem łączył z rolą organizatora i pierwszego kierownika "Helenowa". Poza zaangażowaniem społecznym na rzecz dzieci, Arciszewski zapisał się dla Polski przede wszystkim jako działacz niepodległościowy, czołowy polityk PPS, poseł oraz premier rządu londyńskiego RP.
Bronisława Skłodowska-Dłuska
Tomasz Arciszewski