KOMUNIKATY
UBEZPIECZENIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza placówka postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.
Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.
Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.
https://bezpieczny.pl/05425
Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów - jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.
Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 - zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

W stosunku do roku ubiegłego oferta została poszerzona o odpowiedzialność OC dla dzieci powyżej 13 roku życia.
Proponowane ubezpieczenie NNW dla dzieci zawiera (wyszczególnione najważniejsze ryzyka):

- zdalne prowadzenie rodziców w procesie zakupu polisy "life cooking",
- ochrona ubezpieczeniową bez względu na miejsce w którym doszło do wypadku,
- przejrzysta definicja rany, bez wnikania co ją spowodowało (ugryzienie, rozcięcie itp.) - podstawą do wypłaty świadczenia jest założony 1 szew lub częściej stosowane plastry ściągające,
zwrot kosztów leczenia, pierwsze zdarzenie może skonsumować całość ubezpieczenia (ważne -brak podlimitów), wysokie limity świadczeń rehabilitacyjnych,
zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych,
świadczenia odszkodowawcze wypłacane w/g tabeli uszczerbków (najszersza tabela na rynku, prawie 400 urazów) w systemie bezkomisyjnym (odszkodowania za wszystkie powstałe urazy wymienione w tabeli, a nie tylko za te, które zostaną trwałym uszczerbkiem na zdrowiu),
świadczenie szpitalne z NNW wypłacane już od pierwszej doby pobytu w szpitalu (nie muszą to być 24h),
dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu celu leczenia choroby,
świadczenie z tytułu 10 poważnych zachorowań w tym cukrzyca (każdy stopień cukrzycy),
definicja wypadku komunikacyjnego uwzględnia hulajnogę elektryczną,
świadczenie w przypadku śmierci rodzica w wyniku NNW,
udzielenie pomocy psychologicznej,
zwrot kosztów wycieczki szkolnej,
świadczenia nawet za urazy podkostkowe,
skręcenia, złamania, zwichnięcia i wszystkie "inne" są w definicji urazu,
uszkodzenie wzroku bez pogorszenia ostrości widzenia,
oparzenia, odmrożenia od 1% powierzchni ciała,
uszkodzenie zębów stałych bez podlimitu,
zwrot kosztów dojazdu do szpitala (taksówka),
świadczenie za uraz bez uszczerbku zdrowia,
ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
świadczenie COVID 19 za pobyt w szpitalu lub na OIOM
w cenie ubezpieczenia pakiet sportowy ( w tym wyczynowe uprawianie sportu), nie ma potrzeby doubezpieczania dzieci, które uczęszczają na zajęcia sportowe,
indywidualne prowadzenie procesu zgłoszenia wypadków, w tym przyjazd agenta, skanowanie dokumentów i wypełnienie wniosku.
OC dla dzieci powyżej 13 roku życia
w zakupie polisy nie ma ograniczenia czasowego, (polisa do kupienia przez cały rok),
dostosowana dla obcokrajowców,

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.
Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.
Ważne! Ochrona ubezpieczenia następuje po dniu opłacenia składki! Prosimy o jak najszybsze ubezpieczenie dzieci!
W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.
kod rabatowy TPD Helenów: 05425

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Małgorzata Wiśniewska
Tel. 793 102 223
E-mail: mwisniewska@bezpieczny.pl

Komunikat dot.ubezpieczenia NNW/OC na rok szkolny 2021/2022

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"