CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"
Warszawa, 23 czerwca 2015 roku
Relacja z uroczystego odsłonięcia kamienia upamiętniającego Marszałka Piłsudskiego - „Helenów” czerwiec 2015

Dnia 19 czerwca br. w Międzylesiu miało miejsce uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego Marszałka Piłsudskiego w kontekście jego sympatii, jakimi darzył ośrodek „Helenów” i jego młodych podopiecznych oraz w świetle jego tutejszych pobytów, niekiedy można powiedzieć pobytów o charakterze dziejowym.
Tak ważne dla nas święto, w szczególności dla Dyrektora Centrum TPD „Helenów” Pana Zbigniewa Drzewieckiego, gorącego orędownika uczczenia pamięci Marszałka, zostało uhonorowane przybyciem wnuczki Józefa Piłsudskiego - Pani Joanny Onyszkiewiczowej wraz z mężem Panem Ministrem Januszem Onyszkiewiczem oraz obecnością wnuka Premiera Arciszewskiego - kluczowej dla powstania fundamentów i cementowania struktur przyszłego TPD postaci, Pana prof. Tomasza Arciszewskiego.

Pan Wiesław Kołak - Prezes TPD jako gospodarz uroczystości miał przyjemność i zaszczyt powitać Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m. st. Warszawy, a także przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i lokalnych. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował Pan Zbigniew Czaplicki, Wojewodę Mazowieckiego Pani Izabela Szewczyk. Dzielnicę Wawer reprezentował Pan Burmistrz Zdzisław Gójski, Dzielnicę Praga Południe Pan Burmistrz Tomasz Kucharski. W uroczystości wzięła także udział Pani Jolanta Koczorowska - radna Sejmiku Wojewódzkiego, uprzednio Burmistrz Wawra, przyjaciółka dzieci i młodzieży z „Helenowa”, a także Pan Radosław Stępień - Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
Poza ww. szanownymi gośćmi mieliśmy przyjemność podejmować przedstawicieli instytucji publicznych, zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i społecznych, przedstawicieli mediów warszawskich i mediów lokalnych, a także oddanych nam od lat sponsorów, przyjaciół z Panem Prezesem Bartkiem Mieleckim i Panią Sylwią Jakubczyk z Fundacji LOTTO „Milion Marzeń” na czele.

Uroczystość przebiegła zgodnie z jej programem, gdzie punktem kulminacyjnym było odsłonięcie kamieni pamiątkowych, odczytanie przez młodzież licealną „Helenowa” zawartych na nich inskrypcji, złożenie kwiatów i odegranie hymnu państwowego. Odsłonięcia dokonali Pani Joanna Onyszkiewicz, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i Pan Wiesław Kołak. Uroczystości towarzyszyła od początku do końca Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy pod przewodnictwem kapelmistrza mjra Artura Czereszewskiego, a w trakcie całej uroczystości wartę pełnili kawalerzyści z 3. Pułku Strzelców Konnych, Szwadron Toporzysko. Zasadniczą część poprzedziły wprowadzające w tło historyczne dot. RTPD i „Helenowa” prelekcje autorstwa Pana Bohdana Tracewskiego - Przewodniczącego Komisji Historycznej TPD, Pana Wojciecha Stojanowskiego - byłego Dyrektora „Helenowa” oraz prof. Tomasza Arciszewskiego.
Uroczystości zamknął klamrą koncert pieśni patriotycznych, kiedy to goście mieli sposobność dokonania wpisów do księgi pamiątkowej. Całość ostatecznie zakończył skromny, acz pełen tradycyjnego smaku helenowskich pierogów i drożdżowca, poczęstunek.

Poniżej prezentujemy treść inskrypcji zawartych na jednym z kamieni upamiętniających Marszałka Piłsudskiego. Treść stanowią 3 frazy, nieznacznie zmodyfikowane cytaty: pierwszy to relacja Pani Mieczysławy Śniegockiej - jednej z podopiecznych „Helenowa” zaczerpnięta z helenowskiej kroniki, dwa kolejne to ustępy z artykułu pt. „Zwrot zaczepny” autorstwa Pana Ryszarda Klonowskiego, mieszkańca Wawra, opisującego burzliwy czas Bitwy Warszawskiej w kontekście helenowskim (źródło Między nami Aninianinami, kwiecień 2002 r.)

...Józef Piłsudski był szczerym przyjacielem
dzieci z Helenowa. Od imienia pierwszego Prezesa
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Tomasza Arciszewskiego nazywał je „dziećmi Tomasza”,
a one nazywały go „Dziadkiem”. Miały wstęp do Belwederu
o każdej porze. Podczas spotkań z Marszałkiem
mogły przymierzyć Jego czapkę maciejówkę,
a z okazji Jego imienin wystąpić w Teatrze Wielkim...


...to tutaj Józef Piłsudski spędził jedną z ostatnich nocy
przed decydującą rozgrywką z bolszewikami roku 1920.
Być może właśnie tu, korzystając z wytchnienia
u swych przyjaciół Państwa Dłuskich,
powziął zamysł zwrotu zaczepnego,
który przesądził o losach wojny.


Przechodniu obojętny, zbłąkany na polach historii Helenowa,
kwater poległych Radzymina, Ossowa, Powązek Wojskowych,
zajrzyj w oczy tym, których młode twarze na zdjęciach nagrobnych
zamglił już czas i zastanów się, który sam żyjesz w jego otchłani,
ile oszczędził i darował ci los - dzięki nim!
Powrót do strony startowej >>>>