Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację - funkcjonalną i społeczną
w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach 01.04.2018-31.03.2021.
Umowa nr ZZB/000463/BF/D z dnia 27.12.2017r.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi oraz do kontaktu w sprawie projektu:


31.03.2021 zakończenie projektu

30.10.2020 zapewnienie środków ochrony osobistej

01.09.2020 - rozpoczęcie realizacji projektu na okres IX-III 2021

15.06.2020 informacja - projekt w wakacje

20.05.2020 informacja i formach zdalnych i rehabilitacji w wakacje

21.04.2020 wznowienie wsparcia w reżimie sanitarnym

15.04.2020 wsparcie na czas zawieszenia rehabilitacji

01.04.2020 zawieszenie realizacji projektu

CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"