W skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" wchodzą:
Specjalny O艣rodek Wychowawczy TPD "Helen贸w" , Pozaszkolna Plac贸wka Specjalistyczna TPD,   Niepubliczny Rehabilitacyjny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej, Zesp贸艂 Szk贸艂  Specjalnych nr 95, Niepubliczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce TPD, Klub Absolwenta, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkole Specjalne TPD im. Lady Sue Ryder.
Wszystkie plac贸wki  Centrum wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 w zakresie:

- kszta艂cenia specjalist贸w do pracy z osobami niepe艂nosprawnymi
- rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami O艣rodkowego Uk艂adu Nerwowego (M贸zgowym Pora偶eniem Dzieci臋cym)
- edukacji dzieci przebywaj膮cych w Specjalnym O艣rodku Wychowawczym i w  Pozaszkolnej Plac贸wce  Specjalistycznej
- diagnozy i terapii dzieci (z r贸偶nymi zaburzeniami) z Warszawy i ca艂ej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki   i Wspomagania Rozwoju
- kszta艂cenia specjalistycznego terapeut贸w w ramach wielu kurs贸w doskonal膮cych i certyfikacyjnych
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELEN脫W"