HELENÓW 1922 - 2023
2022 Styczeń - Luty
Wypracowanie i podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy „Helenowem” a Akademią Wychowania Fizycznego im. Józefa  
Piłsudskiego w Warszawie.
1 kwietnia
W ramach obchodów 100-lecia „Helenowa” odbywa się  Seminarium pod hasłem „HELENÓW” - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO mające
za  cel przedłożyć zaproszonym gościom historię placówki od momentu powstania po czas współczesny oraz przedstawić plany 
względem jej przyszłości.
18 maja
Uroczyste nadanie „Helenowowi” sztandaru.
Przeprowadzenie wraz z AWF-em 1. Spartakiady dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami „Helenów” 1922 - 2022
w konkurencjach  lekkoatletycznych, pływackich, ergometrze wioślarskim oraz Bocci.
Podopieczni Centrum mogli rywalizować nie tylko we własnym zakresie, a także z koleżankami i z kolegami z innych placówek.
Czerwiec - Sierpień
Kapitalny remont helenowskiej kuchni obejmujący nowe rozplanowanie przestrzeni roboczej i pomieszczeń, modernizację instalacji, 
kompleksowe wykończenie pomieszczeń, a także doposażenie w niezbędny sprzęt. 
12 października
Uroczyste nadanie „najważniejszego z odznaczeń” - Orderu Uśmiechu dyrektorowi Centrum, Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu.
Dyrektor Drzewiecki nominowany był do odznaczenia przez dzieci i młodzież z Legnicy.
To doskonałe i symboliczne zwieńczenie roku jubileuszu 100-lecia „Helenowa”.
13 października
Oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela wraz z licznymi odznaczeniami pracowników Centrum jako 
podsumowanie jubileuszu stulecia placówki.
Październik - Grudzień
Remont piwnic obejmujący ich izolację, zbrojenie, betonowanie stropów oraz betonowanie przejazdu nad pomieszczeniami 
magazynowymi kuchni.        
2021 Styczeń - Maj
Zamówienie, posadowienie i wykończenie do użytkowania poczekalni dla kierowców ulokowanej przy wejściu do internatu.
Maj - Grudzień
Wykonanie zagospodarowania terenu wokół boiska wielofunkcyjnego obejmującego: ukształtowanie skarpy, trakty komunikacyjne
wraz  z przestrzenią dla widowni, nawierzchnie ochronne z sztucznej trawy oraz techniczne z eko kratki
2020   Marzec - Kwiecień
Wykonanie zagospodarowania terenu na terenie hipoterapii obejmującego: dodatkowe miejsca parkingowe, trakty komunikacyjne  
piesze, jak również drogę dojazdową do budynku hali.
Wykonanie profesjonalnego podłoża dla koni w budynku hali do hipoterapii.
Czerwiec
Formalne oddanie do użytkowania oraz uroczyste zainaugurowanie działalności Hali do  hipoterapii im. Fundacji Św. Andrzeja
Wrzesień
Startuje kształcenie zawodowe w helenowskiej Szkole Branżowej Specjalnej I stopnia w zawodzie pracownika pomocniczego 
obsługi hotelowe.
Wrzesień - Grudzień
Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni płyty sportowej ponad 2500 m kw. w ramach projektu pn. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego z bieżnią okrężną na potrzeby Centrum TPD "Helenów".                           
2019 Wrzesień
Rozpoczęcie projektu a zarazem inwestycji pn. Budowa krytej ujeżdżalni z aneksem pomocniczym na potrzeby całorocznej
hipoterapii  świadczonej osobom niepełnosprawnym w Centrum  TPD „Helenów”.
2018 Zakończenie rozbudowy internatu o pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia treningowe, gospodarcze oraz o klatkę schodową
na   potrzeby bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Zakończenie rozbudowy budynku Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej o kilku sal terapeutycznych i pomieszczenie szatni
Zakończenie remontu basenu terapeutycznego
Rozpoczęcie inwestycji położenia nowej instalacji hydrantowo-wodnej związanej z bezpieczeństwem wymogów przeciwpożarowych
2017 Wiosna
Wykonanie fundamentów hali ujeżdżalni do hipoterapiii dzięki środkom uzyskanym od społeczności Szkotów w Polsce - Fundacji
Św. Andrzeja
2016 Grudzień
Uporządkowanie w MPWIK nieuregulowanej od dekad, zastanej sprawy odprowadzania nieczystości do kanalizacji miejskiej 
zwieńczonej podpisaniem umowy.
Lipiec - Październik
Wykonanie 2 węzłów cieplnych mających umożliwić odbiór i dystrybucję ciepła na terenie „Helenowa”, dostarczanego dzięki
instalacji firmy Veolia.
Lato - Jesień
Modernizacja kuchni Centrum poprzez zamontowanie nowoczesnej centrali wentylacyjnej z częściowym odzyskiem ciepła.
Zakupiono nowy okap oraz wykonano dodatkowo prace elektryczne.
Lato
Zrobiono dodatkowy wjazd oraz drogę dojazdową na wysokości podjazdu pod internatem
Wiosna
Doprowadzenie sieci ciepłowniczej i położenie jej na terenie „Helenowa” - wykonała bezkosztowo  firma Veoli
Styczeń
Z początkiem roku swą działalność rozpoczyna helenowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferująca 
najmłodszym specjalistyczne badania oraz zajęcia w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).
2015 Wrzesień
Założenie ogrodu treningowego na potrzeby uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Lato
Rozbudowa i przebudowa budynku NRZOZ obejmująca dobudowanie dużej sali rehabilitacyjnej o powierzchni 120 m kw., remont 
węzła sanitarnego, modernizację pomieszczeń hydroterapii i mniejszej sali rehabilitacyjnej - „siłowni” oraz powiększenie od frontu
budynku na potrzeby wejścia głównego oraz gabinetu lekarskiego
2014 Październik
Zorganizowanie placu zabaw przy tzw. “Domku przy bramie” na potrzeby PPS;
Wykonanie drugiego pasa drogi dojazdowej od ul. Smardzewskiej do parkingu przed nowo wybudowanym  obiektem na potrzeby
LO i  Szkoły Przyspasabiającej do Pracy;
14 października
Nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 1135,5 m kw. na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego
i  Szkoły Przysposabiającej do Pracy
6 czerwca
Odbyły się uroczyste obchody 10 - lecia Liceum Ogólnokształcącego;
Maj
Wykonanie 200 m wewnętrznej drogi asfaltowej od strony parkingu, budynków administracji, ośrodka I NRZOZ w kierunku boiska
2013 Otwarcie Mini ZOO
Październik
Realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych TPD „Helenów”- Liceum Ogólnokształcącego
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
2012 Październik - Grudzień
Trwają prace nad przygotowaniem projektu rozbudowy budynku nieistniejącego Kolegium z przeznaczeniem na Szkołę 
Przysposabiającą do Pracy i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
1 września
Otwarcie nowego Przedszkola Specjalnego TPD im. Lady Sue Ryder
Wykonanie ogrodzenia oraz drenażu padoku na hipoterapii sfinansowane przez firmę S. C. Johnson
2011 Rejestracja nowych placówek: Przedszkola Specjalnego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy
2010 Lipiec
Wykonanie podjazdu (rampy) na I piętro budynku NRZOZ
2009 Sierpień
Wykonanie i nadanie imienia "Rotary" alei łączącej podjazd z drogą główną
2008 Lipiec
Powstaje Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako autonomiczna jednostka organizacyjna 
wchodząca w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Helenów" . PPS powołano w celu
zapewnienia dotychczasowych form opieki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnego nie
korzystającym z pobytu całodobowego w tym ośrodku. Placówka uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania
szkoły oraz umożliwia swoim wychowankom korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych na terenie Centrum.
2007 22 czerwca
Wizyta Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz z okazji zakończenia roku szkolnego 2006/2007
12 października
"Helenów " obchodzi 85-lecie swego istnienia"
25 listopada
Losowanie Zakładów Specjalnych Totalizatora Sportowego na rzecz "Helenowa"
2006 Jesień
Nawiązanie współpracy z władzami Totalizatora Sportowego
Wystawa prac naszych wychowanków "Budzimy wiosnę" w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
2005 23 kwiecień
Odbyły się I Towarzyskie Zawody Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych o Puchar Dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki 
TPD "Helenów".
Wrzesień
Po raz pierwszy gościmy u nas wolontariuszy ze Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu, są to wolontariusze z Niemiec.
Październik
Nawiązanie współpracy z pracownikami z Conforamy.  Adaptacja budynku przy bramie na internat.
2004 Styczeń
Pierwsze zajęcia w pracowni terapii przez sztukę (arteterapii).
Luty
Początek współpracy z Centrum Wolontariatu
Maj
Oddanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (realizacja przez wolontariuszy Telekomunikacji Polskiej)
Grudzień
W ramach Programu Telekomunikacja Polska Dzieciom zainstalowano u nas TELEFON DO MAMY. Jesteśmy kolejną placówką, z  której dzieci mogą bezpłatnie dzwonić do domu.
2003 Luty
Powstaje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" - jako zespół wszystkich placówek działających na terenie Helenowa
Pracownia profilaktyki i wspomagania rozwoju przyjmuje pierwszych pacjentów
Czerwiec
Uroczyste obchody 80 - lecia Helenowa, połączone z nadaniem głównej ulicy Ośrodka nazwy - Al.Tomasza Arciszewskiego.
Wrzesień
Z początkiem roku szkolnego nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii.
Grupa inicjatywna utworzona z pierwszych licealistów helenowskich tworzy Ośrodkowy Klub Europejski.
Październik
Na terenie placówki powstaje Klub Absolwenta skupiający młodzież niepełnosprawną, której niepełnosprawność nie pozwala na
dalszą naukę lub podjęcie pracy.
Grudzień
Uroczyste oddanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego TPD "Helenów".
2002   Początek prac nad utworzeniem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD - zespołu wszystkich placówek działających w 
  Helenowie.
  Jesień
  otwarcie drugiej sali rehabilitacyjnej wyposażonej w sprzęt i pomoce do prowadzenia Terapii Integracji Sensorycznej.
  12 października 2002 - Helenów obchodził 80-lecie swego istnienia.                   
2000/02 Remont i przebudowa internatu, odnowa stołówki i oddanie do użytku nowoczesnej kotłowni, ocieplenie budynków i wymiana okien.      
2000 Ukazuje się pierwszy numer internatowej gazetki Helenowskie OKO.
1996 Zmarł wieloletni opiekun helenowskich dzieci Stanisław Szwalbe. Obecnie jego imię nosi jedna z alei w Helenowie.
1995 Oddanie do użytku pawilonu hydroterapeutycznego z basenem i gabinetami fizykoterapeutycznymi. Pawilon został wybudowany z 
inicjatywy Społecznego Komitetu Rozbudowy Helenowa pod przewodnictwem Stanisława Szwalbe.
1989 Oddanie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej do użytku dzieci. Jest to szkoła integracyjna. Realizuje ona program normalnej 
szkoły dla obu grup uczniów. Od 1999 roku w szkole mieści się także gimnazjum.
1984 Nadanie Ośrodkowi Medalu Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty.
1983 W Helenowie powstał Dział Wieloprofilowego Usprawniania dla Dzieci Niesprawnych Ruchowo. Jego inspiratorem i organizatorem
był  dr Jerzy Serejski. Nowo powstały Dział podjął pierwszą w Polsce próbę kompleksowego rozwiązywania pracy z dzieckiem z 
mózgowym porażeniem dziecięcym. Łączy on jego naukę z wieloprofilowym, zindywidualizowanym usprawnieniem bez odrywania
go od grupy rówieśniczej i od rodziny.
Helenów jako pierwszy w Polsce, jest Ośrodkiem integracyjnym. Dzieci niepełnosprawne i ich sprawni rówieśnicy wspólnie
spędzają czas. Biorą czynny udział w pracach samorządu szkolnego i internatowego. Razem organizują imprezy kulturalne i aktywnie w nich uczestniczą: Otrzęsiny, Dzień Nauczyciela, Andrzejki, Wigilia, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka i dyskoteki.       
1973 Z.G. TPD powołał na terenie Helenowa dwuletnie, pomaturalne, zaoczne Studium Społeczno - Pedagogiczne TPD. Słuchacze
studium zdobywali i pogłębiali swą wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, a także animacji i organizacji działalności społecznej.
1970 W Helenowie przebywało coraz więcej dzieci mających niepowodzenia szkolne. W pracy z nimi Orodek odegrał pionierską rolę. 
Dopracowano się precyzyjnych technik ich diagnozowania. Wypracowano koncepcję i metodę pracy z dzieckiem mającym specyficzne trudności w nauce pisania i czytania - dzieckiem dyslektycznym.
1967 25 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego TPD "Helenów". Ówczesny Ośrodek składał się z kompleksu szkolno - wychowawczego. Szkoły - tysiąclatki, obejmującej klasy od II do V, internatu na 130 dzieci oraz zabudowań gospodarczych i socjalnych. Ośrodek został przeznaczony dla dzieci z terenu Warszawy, których trudne warunki środowiskowe wymagały zastosowania terapii opiekuńczo - wychowawczej.   
1967
1963 W trakcie budowy Ośrodka, na potrzeby dzieci został zaadaptowany barak (pawilon angielski), w którym powstała szkoła z internatem dla około 50 wychowanków.
1963
1960 Latem Helenów przyjął dwa turnusy kolonijne. Na każdym przebywało 90 dzieci, skierowanych przez warszawskie poradnie społeczno-wychowawcze TPD. Pierwszą grupę dzieci, po wieloletniej przerwie wprowadziła do Ośrodka Mira Gutkowska - wychowawczyni dawnego Domu Dziecka. Pomoc znalazła w osobie Janiny Przedpełskiej - Młynarskiej, wieloletniej kierowniczki dawnych kolonii letnich RTPD.
1959 Dr Aleksander Landy wybitny lekarz i pediatra, opracował projekt Dziecięcego Domu Odpoczynkowego w Helenowie.
1958 W grudniu z inicjatywy Zarządu Głównego TPD na zebraniu sympatyków, wychowawców, lekarzy oraz byłych wychowanków RTPD 
powołano Komitet Odbudowy Dziecięcego Ośrodka Odpoczynkowego w Helenowie. Komitet wyłonił spośr
ód siebie dwie Komisje:
Pedagogiczno-Programową, na kt
órej czele stanął znany pedagog - lekarz dr Aleksander Landy oraz Organizacyjno -
Propagandową,  kt
órej przewodniczył Henryk Jêdrzejewski.
1944 Na początku sierpnia zaczęło się wyzwalanie okolic Międzylesia. Dzieci razem z wychowawcami zostały prawdopodobnie
wywiezione do Modlina lub udały się w kierunku Rembertowa. Helen
ów uległ całkowitemu zniszczeniu na skutek działań wojennych.
1939/44 W czasie okupacji hitlerowskiej dom w Helenowie dalej służył dzieciom. Znajdowały w nim opiekę i schronienie, te które utraciły 
rodzic
ów na skutek działań wojennych.
1932 Dzieci helenowskie odwiedziła Maria Curie-Skłodowska, rodzona siostra Bronisławy Dłuskiej. Wybitna uczona przebywała w tym 
czasie w Warszawie na poświęceniu Instytutu Radowego.
1924 Powstała biblioteka, która w końcu tegoż roku liczyła ponad 300 książek. Bibliotekę prowadziła Teresa Perlowa, wdowa po Feliksie 
Perlu, działaczu PPS, pośle na Sejm i redaktorze "Robotnika".
1924
1922/44 W Helenowie przebywały dzieci - jak pisał ówczesny prezes ZG RTPD - "osierocone przez ojców i matki dawnych uczestników
walk i bojów o niepodległość i wyzwolenie proletariatu".
1922 Dr Bronisława Skłodowska-Dłuska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali położoną w Aninie działkę z budynkami, Robotniczemu 
Wydziałowi Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, działającemu przy PPS, na Dom dla dzieci. W ten sposób ofiarodawcy chcieli 
uczcić pamięć przedwcześnie zmarłej córki. Jednocześnie zażyczyli sobie, aby Dom w Helenowie miał charakter świecki i nosił imię
Heleny Dłuskiej.

Natomiast jednym z głównych inicjatorów powstania Domów dla dzieci, a poprzez kontakty przyjaźni z Państwem Dłuskimi, 
usytuowania jednego z nich w Aninie, był przewodniczący naczelnych władz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i jego
czołowy aktywista, Tomasz Arciszewski. Swą kierowniczą rolę w organizacji z powodzeniem łączył z rolą organizatora i pierwszego
kierownika „Helenowa”. Poza zaangażowaniem społecznym na rzecz dzieci, Arciszewski zapisał się dla Polski przede wszystkim
jako działacz niepodległościowy, czołowy polityk PPS, poseł oraz premier rządu londyńskiego RP.
 
                                                          Bronisława Skłodowska-Dłuska                         Tomasz Arciszewski
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"