Stres, jego przejawy w czasach pandemii oraz działania, które mogą nam
pomóc w radzeniu sobie z jego negatywnym wpływem na nasze życie.

Projekt finansowany ze środków PFRON
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki zaprasza Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych na warsztaty online, podczas których poruszymy zagadnienia związane ze stresem, jego przejawami w czasach pandemii oraz działaniami, które mogą nam pomóc
w radzeniu sobie z jego negatywnym wpływem na nasze życie.

Termin 20.01.2021 (środa) godz. 17:30-19:00

Dodatkowe informacje
Beneficjentami warsztatów mogą być osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tj. rodzice, opiekunowie.
Warsztat odbędzie się poprzez Zoom
Zapisy można składać do 18.01.2021 wyłącznie poprzez formularz >>>>>>
CENTRUM   REHABILITACJI,  EDUKACJI 
I   OPIEKI   TPD   "HELENÓW"