Przedszkole specjalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder Warszawa

Terapeutyczne przedszkole specjalne jest częścią Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" położonego w malowniczej otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Ta nowoczesna placówka powstała w 2012 roku z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przyjmujemy dzieci już 2,5 roczne.

Specjalne przedszkole terapeutyczne

Nasze specjalne przedszkole terapeutyczne jest kameralną placówką, w pełni dostosowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Stawiamy na kompleksową opiekę, komfort i bezpieczeństwo Naszych podopiecznych, wspomagając proces terapii i rehabilitacji. Każdy dzień dokładnie planujemy, aby pobyt w naszym ośrodku był wykorzystany możliwie jak najlepiej. Wykwalifikowana kadra pedagogów, logopedów, psychologów i fizjoterapeutów czuwa nad rozwojem naszych podopiecznych. Każde dziecko ma tworzony indywidualny plan terapii. W naszej pracy wykorzystujemy zasady Stosowanej Analizy Zachowania.

Zajęcia rehabilitacyjne na terenie przedszkola są realizowane nie tylko przez samo przedszkole, ale również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dzięki temu rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych jest bardziej kompleksowa.

Edukacja

Zajęcia edukacyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Bazują na stymulacji sensorycznej poprzez zajęcia plastyczne, ruchowe czy muzykoterapię. Nasi nauczyciele dbają, by nauka oparta była na doświadczaniu i indywidualnych zainteresowaniach dziecka, co sprzyja lepszemu i szybszemu rozwojowi.

Terapia

Dzieci uczęszczające do naszego terapeutycznego przedszkola specjalnego mają zapewnioną indywidualną terapię psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Wiodącą metodą jest terapia behawioralna. W nauce komunikacji wykorzystujemy metodę PECS (Picture Exchange Communication System). Ważne jest dla Nas, by wzmacniać poczucie własnej wartości naszych podopiecznych. Wspieramy ich w nawiązywaniu relacji z innymi. Stawiamy na rozwój samodzielności oraz komunikacji jako podstawy do funkcjonowania w środowisku.

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają możliwość korzystać z następujących metod i form rehabilitacji: NDT - Bobath, PNF, Neuromobilizacja, integracja sensoryczna, hipoterapia. Fizjoterapeuci łączą metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi, a terapia ma przygotować do jak najlepszego funkcjonowania oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.

Współpraca z rodzicami

Rodzice to ważni członkowie zespołu wspierającego dziecko. To dzięki stałym wzajemnym kontaktom jesteśmy w stanie działać na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Prowadzimy konsultacje z rodzicami, na których omawiamy plan terapii, postępy dziecka, zaobserwowane zachowania. Przekazujemy wskazówki jak pracować z dzieckiem w domu. Organizujemy szkolenia dla rodziców, na których uczą się podstaw terapii behawioralnej, strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozwijaniu umiejętności jedzenia.

Szkolenia

W naszym terapeutycznym przedszkolu specjalnym stawiamy na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (Naszej) kadry. Organizujemy szkolenia, zapraszamy specjalistów jak również uczestniczymy w kursach poza placówką. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, a nasi nauczyciele uzyskują certyfikaty terapeutów behawioralnych (PLTB) oraz analityków zachowania (BCBA). Nasi terapeuci ukończyli również szkolenia (między innymi): Autyzm - jak to zdiagnozować, diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, ocena umiejętności i planowania terapii w oparciu o VB-mapp, Trening Umiejętności Społecznych, terapia ręki, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi PSTB, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji PSTB, Techniki SAZ w pracy z grupą PSTB, Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania PSTB, Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji PSTB, wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, metoda komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System), behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju, podstawy karmienia terapeutycznego, praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową.

W naszej placówce prowadzimy praktyki dla przyszłych pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów i innych terapeutów.

Zachęcamy do odwiedzenia Naszego przedszkola specjalnego mieszczącego się na ul. Hafciarskiej 80/86 w Warszawie – Międzylesiu.