NRZOZ - specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych.
Do rehabilitacji w szczególności kierowane są osoby:
- z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
- z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
- z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
- z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
- z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
- z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych
  i zapalnych OUN;
- z zaburzeniami integracji sensorycznej;
- z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
- z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

1) Patrzymy na dzieci w ujęciu holistycznym - usprawniamy cały organizm naszego pacjenta.
2) Podchodzimy do każdego dziecka w sposób indywidualny, starając się dobrać odpowiednie metody, by osiągnąć optymalny efekt terapii.
3) Program rehabilitacji ma prowadzić do wieloprofilowego usprawniania dziecka, do ograniczenia deficytów i niepełnosprawności, przywrócenia 
    możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania dziecka w środowisku.

Jednostki chorobowe >>>

W NRZOZ-e pacjenci mają możliwość korzystania z kompleksowej terapii:
- fizjoterapii,
- fizykoterapii,
- hydroterapii
- integracji sensorycznej,
- terapii neurologopedycznej,
- terapii logopedycznej
- psychologii,
- pedagogiki,
- arteterapii,
- terapii zajęciowej,
- muzykoterapii,

NRZOZ - to oddział dzienny, który w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje rehabilitacją dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
- od 0 do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
- od 8 do 18 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego
- po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć   rewalidacyjno-   wychowawczych (dotyczących 
  upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Skierowanie do NRZOZ do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni  specjalistycznych oraz lekarze specjaliści:
. neonatologicznej
. rehabilitacyjnej
. ortopedii traumatologii narządu ruchu
. neurologicznej
. reumatologicznej
. chirurgii dziecięcej
. endokrynologii dziecięcej
. diabetologii dziecięcej
. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Skierowanie powinno zawierać następujące informacje:


K
ryteria kwalifikacji pacjentów do  NRZOZ :
1)  w rejestracji osobiście lub telefonicznie pacjent zostaje zapisany na konsultację lekarską  podając kod dostępu do skierowania oraz 
     PESEL

2)  na wizytę prosimy zabrać ze sobą:
- orzeczenie o niepełnosprawności
- orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego
- książeczkę zdrowia
- posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu)
3 ) lekarz przyjmujący  określa:
- ilość zabiegów
- częstotliwość
- rodzaj
- kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w NRZOZ wynosi 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
O częstotliwości i rodzaju zalecanych pacjentowi zabiegów decyduje lekarz.


Pracujemy nad procedurami by zapewnić Wam jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Informacje:
tel.: 22 812 49 55

TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA
SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ
ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
KOD - 2301