Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder rozpoczęło swoją działalność 1 września 2012r.. Przedszkole specjalne jest częścią Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów", które położone jest w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Nasze przedszkole terapeutyczne opiekuje się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, a także dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czas spędzany w przedszkolu z naszymi nauczycielami jest przepełniony ciekawymi zajęciami, wrażeniami oraz serdecznością. Zapewniamy maksimum bezpieczeństwa, komfortu i wygody. Najważniejsza dla nas jest profesjonalna terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, dlatego szczegółowo planujemy kolejne dni dla każdego przebywającego w naszym przedszkolu dziecka.

Ważne jest by dom rodzinny dziecka i nasze przedszkole wzajemnie się uzupełniały. Dlatego ważnym elementem jest współpraca rodziców i opiekunów. Dokładamy wszelkich starań i pragniemy by rodzice i opiekunowie czuli się współgospodarzami przedszkola.
SPRZĘT ZAKUPIONY DZIĘKI FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ
DZIĘKUJEMY!!!
Przedszkole Specjalne
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
tel. 22 812 10 18 lub 22 815 44 70, e-mail: sekretariat@helenow.pl