Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder rozpoczęło działalność 01.09.2012r. przedszkole jest częścią Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów", położonego w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby czas który dzieci spędzają w przedszkolu, był pełen serdeczności, ciekawych wrażeń oraz maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu i wygody. Duży nacisk kładziony jest na profesjonalną terapię i rehabilitację. Każdy dzień w naszym przedszkolu jest szczegółowo zaplanowany dla każdego przebywającego w nim dziecka.

Najlepsze efekty pracy pedagogicznej osiąga się, gdy przedszkole i dom rodzinny dziecka wzajemnie się uzupełniają.  Dlatego też istotnym elementem naszych działań jest współpraca z rodzicami i opiekunami. Pragniemy, aby rodzice i opiekunowie czuli się współgospodarzami przedszkola.
SPRZĘT ZAKUPIONY DZIĘKI FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ
DZIĘKUJEMY!!!
Przedszkole Specjalne
ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
tel. 22 812 10 18 lub 22 815 44 70, e-mail: sekretariat@helenow.pl